Mekteb-i Derviş | İslam

PEYGAMBERLER TARİHİ

    HZ.SALİH ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, DEVESİ, İLGİLİ AYETLER

    Ad Kavminin helak olmasından sonra, yeryüzünde bir tek canlı kalmamıştı. Helak olmaktan kurtulan sadece inananlardı. Şimdi ise yerleşecek yeni yerler bulmak, yeni mekanlar ve yeni topraklar edinmek üzere Arabistan’ın çeşitli bölgelerine dağılmışlardı.

    Ad Kavminden Hz. Hud ile birlikte kurtulanlardan biri de Hz. Nuh’un oğlu Şam’ın neslinden gelen Semud idi.

    İrfan sahibi inanan mü’minler, Arabistan’ın çeşitli bölgelerine yerleşirken, Semud da Medine ile Şam arasında, Arabistan Yarımadasının kuzey batısında, bugün Vadi-il Kura diye bilinen Hicr bölgesinde karar kılmış ve oraya yerleşmişti.

    İşte Hazreti Salih, Şam ve Hicaz arasında “Hicr” denilen bu yerde yaşayıp “Semud” Kavmine peygamber gönderilmiştir.

    Semud Kavminin nesli çok kısa zamanda hızla çoğalarak büyük bir kavim haline gelmişti. Zenginlik, refah, varlık ve maddi imkanlar arttıkça manevi duyguları körelmeye, insanlık ve doğruluğa dair hemen hemen bütün değerleri bırakmaya başlamışlardı.

    Zenginlikleri had safhaya ulaşmıştı.

    Bu kavim de dağlan delmiş, taşlan oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlardı.

    Fakat bunlar da doğru yoldan çıkmış bulunuyorlardı.

    Bu çılgınca gidiş ne kadar daha devam edecekti? •

    Bu kavme dedeleri Semud’a nisbetle Semud Kavmi dendiği gibi, Hz. Hud’dan sonra meydana gelen Ad Kavminin devamı olduğundan da Ad-i Sani (ikinci Ad) de denmiştir.

    Hz. Salih, olgunluk yaşma gelmiş bir çağında peygamber olarak gönderilmişti. Fakat Semud Kavmi, Hazreti Salih’in yirmi yıl devam eden emirlerine ve öğütlerine muhalefet ettiler.

    “Bu deveye dokunmayınız” dediği ve bir mucize olarak taştan Allah’ın emri ile çıkardığı hayvanı boğazladılar.

    Şöyle ki, kendi ellerindeki imkanlan son haddine kadar kullanan ve bundan sonrası için Hazreti Sa-tih’den mucize isteyen Semud Kavmi için Allah, Hz. Salih’e bir deve göndermiştir. Hz. Salih bu deveye dokunmayınız diyerek onun mucize olduğunu anlatmışsa da Semud Kavmi bu emre uymamış ve deveyi kesmişlerdir.

    Fakat, Hz. Salih yaşanan tüm olay ve gelişmelerden ümidini kesmemiş, yine kavmini nasihat ve öğüt ile uyarmaya devam etmiştir.

    Tüm çabalarına karşılık bir ilerleme göremeyen Hz. Salih’in kavmi olan Semud’a bir uyarı gelecekti. Herkes bunu beklemeye başlamıştı.

    Nihayet şiddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular.

    Kuran’da bu manzara şöyle zikredilir.

    « Azap emrimizin vakti gelince, Salih’i ve beraberinde iman etmiş olanları, tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Gerçekten senin Rabbin çok kuvvetlidir. Her şeye galip gelendir.

    O zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakalayıverdi. Evlerinde çöküp helak oldular. » (Hud, 66-67)

    Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp önce Şam’a, Filistin’e, sonra da Mekke-i Mükerreme’ye gitti.

    Seksen beş sene veya iki yüz sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme’de Rükün ile Makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.

TÜM PEYGAMBERLER

Etiketler: Hz. Salih Kimdir Hayatı Devesi İlgili Ayetler, Peygamberler Tarihi, Hz.Salih kimdir, Salih peygamber, Semud kavmi, Salih'in devesi, hud suresi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular