Mekteb-i Derviş | İslam

PEYGAMBERLER TARİHİ

    HZ.ZEKERİYYA ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, İLGİLİ AYETLER

    "Zekeriyya’yı da hatırla. Hani Rabbine, “Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.” diye dua etmişti." (Enbiya, 89)
    Hazreti Zekeriyya, Süleyman aleyhisselâmın soyundan gelen, pek büyük bir peygamberdir.
    Beyt’ül Makdis’de reis idi. Kendisine peygamberlik ihsan edilmişti.
    Yukarıda geçen ayette Hz. Zekeriyya’nın ettiği dua üzerine Allah, onun duasını kabul buyurmuştur.
    Hz. Zekeriyya duasında şöyle diyordu:
    “Ey Rabbim, beni yalnız bırakma. (Zira kendisinin yaşı oldukça ilerlemişti, ailesi ve kavmi için kendinden sonra halife olabilecek birisinin olmasını arzu ediyordu.)
    Bana ihsan buyurduğun ilim ve hikmete varis olacak erkek evlattan beni mahrum etme. Sen varis olanların en hayırlısısın. Her şeyin kudreti senin elinde. Bütün mahlukattan sonra baki kalacak olan sensin. Eğer son demimde sen bana varis bulunmaz isen de sen bana kafisin. Sen benim Mevlamsım.”
    Nitekim, Hazreti Zekeriyya’nın zevcesi İşa’nın kız kardeşi ve İmran'ın hanımı olan Hanne, Meryem adında bir kız doğurmuştu. Daha önce yapmış olduğu adağa dayanarak, bu kızını Beyt-i Makdis’in hizmetine bağlamıştı.
    Zekeriyya aleyhisselâm da, bunu alıp teyzesi İşa’nm yanına götürdü. Meryem, teyzesinin yanında büyüdükten sonra, Beytü’l Makdis’de kendisine özel olarak ayrılan bir odada ibâdetle meşgul oluyordu.
    Bir gün Zekeriyya aleyhisselam, Hz. Meryem’in bulunduğu yere gitti. Hz. Meryem’in yanında çeşit çeşit yiyecekler ve meyveler vardı. Ona sordu:
    - Ey Meryem, bunlar sana nereden geldi?
    Hz. Meryem dudaklarında tarifsiz bir tebessüm ile:
    - Allah tarafından; şüphe yok ki Allah, dilediğine hesapsız ihsan eder. (Ali İmran, 37)
    Hz. Meryem’in bu denli saadet ve keremi elde etmesini gören Hz. Zekeriyya, kendisine mahsus olan ibadethanesine yöneldi. Bu ilahi hikmeti anlamaya çalışıyordu. Rabbine dua etmeye başladı.
    Duasında hailini, durumunu ve kendinden sonra kavmi için bir halife olmasını ne kadar arzu ettiğini anlatıyordu. Diğer yandan da Hz. Meryem’in bu denli ilahi hikmete muhatap olmasını anlamaya çalışıyordu.
    Gelişen ve değişen olaylar üzerine, bu pek temiz ve iffetli kız, koca yüzü görmediği halde, Yüce Allah’ın bir kudret ve hikmet eseri olarak gebe kaldı. Hazreti İsa’yı doğurdu.
    Hazreti İsa’nın babasız olarak doğmasından dolayı, Yahudiler şüpheye düştüler. Babasız çocuk olmaz diyorlardı.
    Oysaki Adem aleyhisselâmın hem babasız, hem de anasız yaratılmış olduğuna inanıyorlardı.
    Hazreti İsa’nın da bir mucize çocuk olduğunu görüp duruyorlardı.
    Sonunda Zekeriyya aleyhisselâm gibi şanı pek yüksek olan bir peygambere iftira ederek, yaşlı halinde onu şehid ettiler.
    Rivayete göre, Zekeriyya aleyhisselâm, oğlu Yahya aleyhisselâmın şehid edilişinden sonra şehid edilmiştir.
    Hz. Zekeriyya’nın yaşamı içerisinde Allah’a bolca dua ve nidada bulunduğu ve dualannın karşılığı olarak kendisine Hz. Yahya’nın gönderildiği de Ku’ran’da zikredilmiştir:
    "Bu sana okuyacağımız ayetler, Rabbinin kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini bir anıştır.
    O Rabbine gizlice yalvardığı zaman şöyle demişti:
    “Ey Rabbim, doğrusu benim kemiğim zayıflayıp gevşedi. Başımdaki saçlar bembeyaz oldu. Ben sana dua etmekten hiçbir zaman mahrum olmadım.” (Meryem, 1-4)
    “Hakikatte ben, kendimden sonra yerime gelecek, akrabalarım için endişeye düştüm. Karım da kısırdır. Bana tarafından bir oğul ihsan et ki bana da mirasçı olsun. Yakub hanedanına da mirasçı olsun. Sen onu rızana kavuştur.” (Meryem, 5-6)
    Hz. Zekekeriyya’nın bu nidasına Allah şöyle cevap vermiştir:
    "Ey Zekeriyya, gerçekten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Adı Yahya’dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." (Meryem, 7)
    Hz. Zekeriyya ilerlemiş yaşına ve eşinin de kısır olmasına rağmen Allah tarafından bir çocukla müjde-lenmiştir. Adı ise Yahya’dır. Bunu Kur’an bize haber vermektedir.
    Fakat yukarı da da beyan ettiğimiz gibi Hz. Zekeriyya kavmi tarafından şehid edilmiştir.

    HZ. ZEKERİYA (A.S.)'IN DUALARI 

    “Rabbi heblî milledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semî‟uddü‟âi.”

    “Ey Rabbim! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle, şüphesiz sen duayı işitensin!” (Âl-i İmrân Suresi, 38)

    “Rabbi lâ tezarnî ferden ve ente hayrulvârisîn.”

    “Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma (bana bir çocuk ver), Sen varislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ Suresi, 89)

    Yüce Allah, Zekeriya (a.s.)‟nın duasını kabul eder ve kendisine yaşlı olmasına rağmen Yahya(a.s)'yı ihsan eder.

TÜM PEYGAMBERLER

Etiketler: Peygamberler Tarihi, Hz. Zekeriyya Kimdir Hayatı İlgili Ayetler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular