Mekteb-i Derviş | İslam

    REGAİB KANDİLİ NEDİR? NE ZAMAN, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

    “Recep Allahu zülcelalin, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Deylemi, Keşfül hafa c. 1, sh. 423)

Cenab-ı Hak Kur’an’ında: “Habibim, Biz seni rahmetimizin müjdecisi, azabımızın habercisi ve bütün insanların Peygamberi olmaktan başka bir sıfatla göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Sebe suresi, 28)

    Mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk Cuma gecesi olan, Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.s.) müjdeler verdiği gecelerden birisi de Regaib kandilidir.

    Regaib; arzu edilen kıymetli şeyler, bol rahmet ve bereket, çok iyilik, feyiz, nimet ve ihsan anlamlarına gelmektedir. Buna göre, Regaib gecesi, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin, fazilet ve bereketinin, nimet ve iyiliklerinin ellerini ve gönüllerini Allah’u Azimüşşana açık olanları kuşattığı şerefli bir gecedir. 

    Peygamber Efendimiz (s.a.s.): “Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar; 1- Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib, 2- Şaban ayının 15. Gecesi olan Berat, 3- Her Cum’a gecesi, 4- Ramazan Bayramı gecesi, 5- Kurban Bayramı gecesi’dir.” (İbn Asakir, Muhtarul ehadis, sh. 73) 

    Asırlardan beri, bütün olgun müminler de diğer geceler gibi, Regaib gecesine büyük önem vermişlerdir. Onun bereket ve faziletinden nasib almaya çalışmışlardır. Bu geceye Regaib ismini melekler vermiştir.

    Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler vardır. Bunlardan birisi de Hz. Amine (r.a.) validemizin böyle bir gecede Peygamber Efendimize (s.a.s.) hamile olduğunu anlamasıdır. 

    Yine bu gece, rahmet meleklerinin müminleri hayra, iyiliğe, ibadete, şefkatlı ve merhametli olmaya çağırdıkları şerefli bir gecedir. Bu çağrıya koşan müminler, dünya ve ahiret saadetine ererler. 

    Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşitini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Olgun müminler de Efendimiz gibi yapar.

    Bu gece yalvarış ve yakarışların Yüce Mevlaya sunulduğu Onun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

    Öyle ise, bu mübarek gecede, kendimize çeki düzen vererek, tevbe istiğfar ederek, Kur’an okuyalım, bol bol kaza namazı kılalım. Kaza borcumuz yoksa nafile namaz kılalım. Peygamber Efendimize (s.a.s.) bol bol salatu selam getirelim, dua edelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım. Kimsesizleri, yoksulları sevindirelim. Çocuklarımıza bu gecelerin önemini anlatalım. Kalplerimizden kin, haset ve düşmanlık tohumlarını çıkarıp atalım. Aramazdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirelim. Hastalarımızı ziyaret edelim. Ölmüşlerimize Fatihalar, Yasinler gönderelim.

    İnsanlığın kurtuluşu, ümmeti Muhammedin sağlık ve selameti için dua ve niyazda bulunalım. 

Peygamber Efendimizin bu gecede 12 rekat nafile namaz kıldığı ve dua ve niyazda bulunduğu bazı kitaplarda zikredilmiştir. (İslam İlmihali: Ö. Nasuhi Bilmen, sh. 205; A. Fikri Yavuz, sh. 529, S. Ateş, sh. 216)


Etiketler: Regaib Kandili Nedir Ne Zaman Önemi ve Fazileti, Regaib Gecesi, Üç aylar, kandil gecesi | Mekteb-i Derviş

Benzer Konular