Mekteb-i Derviş | İslam

    SAMİMİYET (NASİHAT) İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

    "Müminler ancak kardeştirler..." (Hucurat 10)

    "Allah Teala Nuh'un (r.a.) şöyle dediğini haber veriyor: ...Size içten davranıyorum." (Araf 62)

    "Allah Teala Hud'un (r.a.) şöyle dediğini haber veriyor: ...Ben size içtenlikte davranan güvenilir biriyim." (Araf 68)

    Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

    "- Din samimiyettir.

    - Kime, dendi.

    - Allah'a, Allah'ın Kitabı'na, Resulü'ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara.” (Müslim İman 95)

    Cerir b. Abdullah'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: "Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a (s.a.v.) biat ettim.” (Buhari İman 42, Müslim İman 97)

    "Biriniz, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz." (Buhari İman 7, Müslim İman 71-72)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Samimiyet (Nasihat) ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri