Mekteb-i Derviş | İslam

AHMED SERBAN HAZRETLERİ KİMDİR?

(D:? - Ö:1545) Bayramiyye tarikatı mensuplarındandır. Hayranbolu'da doğmuş ve aynı Şehirde vefat etmiştir. Vefat tarihi 1545 (h.952)'dir. Adına yaptırılan türbede yatmaktadır.

Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlamış, Sonra Yeniçeri ocağında 26'ncı ortayı meydana getiren Deveci Ortası‘na kaydolmuştur.

Çalışkanlığı ve zekası sayesinde Devecibaşılığı'na kadar yükselmiştir.

Kanuni Süleyman Han'ın Irakeyn seferine Sarbanbaşı, (devecibaşı) olarak katıldığından bu lakapla tanınmıştır.

Yine bu seferde, orduda, gönül ekili Pir Ali Sultan adında bir zat vardı. O zat Ahmed Sarban Hazretlerini gördüğü anda, ondaki ilim ve irfana karşı kabiliyet ve istidadı hemen sezdi. Yanına alarak kendisine pek çok nasihatlerde bulundu. Ahmed Sarban, sefer dönüşü görevinden ayrılarak kendisini tamamen Pir Ali Sultan Hazretleri'nin sohbetlerine verdi ve onun muhabbet halkasında eridi. Gönlünden dünya ve makam sevgileri silinip gitti. Varını yoğunu Allah yolunda harcadı.

Ahmed Sarban Hazretleri hocası ve manevi efendisi Pir Ali Sultan Hazretlerinin vefatından sora Hayrabolu'ya geldi. Orada İslam Dinini, dolayısıyla tarikatını yayma yolunda pek çok gayret gösterdi. Talebeler yetiştirdi.

Bir gün, talebeleri arasında birinin hallerini anlayamadığı velilerden birisinin aleyhine konuştuğunu duyunca, aşağıdaki beyitleri okuyarak, velilerin Allah katındaki değerlerine işaret etti. O talebe de çok mahcup ve perişan bir halde kalıp, Ahmed Sarban Hazretleri'nden özürler diledi ve tevbe etti. Deyiş şöyledir:

Evliyâya eğri bakma

Kevn'ü mekan elindedir

Mülk'e hükmün süren odur

İki cihan elindedir.

Sen anı şöyle sanursun

Sencileyin bir âdemdir

Evliyânın sırrı vardır

Gizli ayân elindedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.

DİĞER ŞEHİRLERDEKİ EVLİYALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: Ahmed Sarban Hazretleri Kimdir? Adana'da Bulunan Evliyalar, Veliler, Allah Dostları, Sahabeler Kimlerdir? İl İl Evliyalar, Veliler Hangi Şehirde Hangi Veli, Evliya, Allah Dostu, Sahabe Var? | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi