Mekteb-i Derviş | İslam

    ALLAH ADIN BAHRİ SÖZLERİ

    Fahri Âlem Muhammed Mustafa râ Salevât

    Allâh-âdm zikredelim-evvelâ Vâcib-oldur cümle işde her kula


    Allâh-âdın her kim-ol-evvela Her işi âsân-ider Allâh-anâ

    Allâh-âdın olsa her-işin önü Hergiz-ebter olmaya ânın sonu


    Her nefesde Allâh-âdın de müdâm Allâh-âdıyle olur hep-iş temâm

    Bir gez-Allâh dese aşk-ile lisân Dökülür cümle günâh misl-i hazân


    İsm-i pâkin pak-olur zikr-eyleyen Her murâda erişür-Allâh diyen

    Aşk-ile gel-imdi Allâh diyelim Derd-ile göz yaş-ile âh-îdelim


    Ola kim rahmet kıla ol pâdişâh Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol İlâh

    Birdir-ol birliğine şek yokdürür Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür


    Cümle-âlem yoğ-iken-ol var-idi Yaradılmışdan ganî cebbâr-idi

    Vâr iken-ol yok idi ins-ü melek Arş-ü ferş-ü ây-ü gün hem nüh felek


    Sun’ ile bunlân ol, vâr-eyledi Birliğine cümle ikrâr-eyledi

    Kudretin-izhari düp hem ol celîl Birliğine bunlan kıldı delîl


    Ol dedi bir kerre vâr-oldu cihan Olma derse, mahv-olur-ol dem hemân

    Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok Birdir-Allâh andan artık Tanrı yok


    Haşredek ger denilirse bû kelâm

    Nîce haşr-ola, bû olmaya temâm


    Ara Kasîde


    Neyleyim dünyâyı, bana Allah’ım gerek Gerekmez mâsivâyı, bana Allah’ım gerek

    Ehl-i dünyâ dünyâda, ehl-i ukbâ ukbâda Her biri bir sevdada, bana Allah’ım gerek.

    Derdli dermânm ister, kullar Sultânın ister Aşık cânanın ister, bana Allah’ım gerek.

    Bülbül güle karşı zâr, pervâneyi yakmış nâr Her kulun bir derdi var bam Allah’ım gerek

    Beyhude hevayı ko, Hakk’ı bulagör yâ hû HÜDÂİ’nin sözü bu, bana Allah’ım gerek.

    Pes Muhammedir bu varlîğa sebeb Sıdk ile ânın rızâsını kıl taleb

    Ey azizler işte başlanz söze Bir vasiyyet kılarız illâ size

    Ol vasiyyet ki derim her kim tuta Misk gibi kokusu cânlarda tüte

    Hakk Teâlâ rahmefe-eyleye anâ Kim beni ol bir duâ ile ana

    Her ki diller bu duâda buluna Fâtiha ihsânvide ben kûluna


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Allah Adın Bahri Sözleri, Allah Adın Bahri yazılışı, Allah Adın Bahri dinle, Allah Adın Bahri mevlid-i şerif, Allah adın bahri süleyman çelebi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular