Mekteb-i Derviş | İslam

    ALLAH'A VE PEYGAMBER'E İTAAT NEDİR, NASIL OLUR? İLGİLİ AYET VE HADİSLER

    “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. (Kur’an nasihatlarını) dinlediğiniz halde, Peygamberin emirlerinden yüz çevirmeyin.” (Enfal suresi, 20)

    “Ey iman edenler! Allah’a iman edin. Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın” (Muhammed suresi, 33)

    “(Resulüm) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki: Allah’a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.” (Âl-i İmrân suresi, 31-32)

    “Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik.” (Nisa suresi, 80)

    “Kim, Allah’a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehitler, Salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa suresi, 69)

    “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr suresi, 7)

    “Zira O, arzusuna göre konuşmaz. O’nun bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir.” (Necm suresi, 3-4)

    Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını tatmıştır. Allah’ı ve Onun Resulünü herkesten ve her şeyden fazla sevmek. Sevdiğini ancak Allah için sevmek. İman ettikten sonra ateşe atılmaktan nefret eder gibi küfre dönmekten nefret etmek.” (Buhari, Tecrid-i Sarih 16)

    “Allah’a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer, kuvvetiniz gider (yıkılırsınız). Birde sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal suresi, 46)

    “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve sizden olan idarecilere itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz. Allah’a ve ahrete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resulüne götürün. Kur’an ve sünnete göre halledin. Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa suresi, 59)

    “Allah’a ve Resulinü itaat edin ki, ebedi rahmete kavuşturulasınız.” (Âl-i İmrân suresi, 132)

    “Her kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.” (Nur suresi, 52)

    “Hepiniz toptan Allah’ın ipine (Kur’an’a, İslam’a, Resulüne) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın…” (Âl-i İmrân suresi, 103)

    Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

    “Sözün en doğrusu Allah’ın kitabı, yolun en güzeli de Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.” (Buhari; Müslim; Tac, c.1, sh. 44)

    “Ümmetimin hepsi cennete girer. Yalnız istemeyenler hariç.” Ya Resulallah, cennete girmeyi kim istemez? denilince;

    “Bana itaat eden cennete girer. Beni dinlemeyen cenneti istememiş demektir. ” buyurur. (Buhari, R.S.Terc. c. 1, sh. 198, No: 158)

    “Ey Muhammed (s.a.v.) de ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse, siz de, Allah’a ve O’nun bütün sözlerine îmân eden ümmî nebîsi Resûlüne îmân edin. O’na uyun ve doğru yolu bulun.” (A’raf suresi, 118)


Etiketler: Allah'a ve Peygamber'e İtaat Nedir, Nasıl Olur? İlgili Ayet ve Hadisler, Peygambere İtaat, Hz.Muhammed'e itaat, Allah'a itaat nasıl olur, Peygambere itaat nasıl olur, Rabbimize itaat, Allah'a itaat nedir, Allah'a itaat ayet | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi