Mekteb-i Derviş | İslam

    AMİNE HATUN BAHRİ SÖZLERİ

    AMİNE HATUN BAHRİ DİNLE

    Âmine Hâtun Muhammed Anesi

    Ol Sadeften doğdu ol dür dânesi

    Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile

    Vak-t erişdi hafta vü eyyam ile

    Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn

    Çok alâmetler belirdi gelmeden


    Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed


    Ol Rebi-ûl evvel âyın nîcesi

    On ikinci gece isneyn gecesi

    Ol gece kim doğdu ol Hayr-ûl-Beşer

    Annesi anda neler gördü neler

    Dedi gördüm ol Habîbin Annesi

    Bir acep Nûr kim, güneş pervânesi

    Berk urup çıktı evimden nâgehân

    Göklere dek Nûr ile doldu cihân

    Gökler âçıldı ve feth oldu zulem

    Üç melek gördüm elinde üç alem

    Biri meşrık biri mağribde onun

    Biri dâmında dikildi Kâbe’nin

    Bildim anlardan kim ol halkın yeği

    Kim yakîn oldu cihâna gelmeği

    İndiler gökten melekler sâf sâf

    Kâbe gibi kıldılar evim tavaf

    Hûriler geldi bölük bölük

    Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr

    Çevre yânıma gelip oturdular

    Mustafâ’yı birbirine muştular

    Dediler oğlun gibi hiç bir oğul

    Yâradılalı cihân, gelmiş değil

    Bu senin oğlun gibi Kadr-ı Cemîl

    Bir anaya vermemiştir ol Celîl

    Ulu devlet buldun ey dildâr sen

    Doğmuştur Senden ol Hulk-ı Hasen

    Bu gelen “İlm-î Ledün Sultânıdır”

    Bu gelen Tevhîd-i İrfân kânıdır

    Bu gece ol gecedir kim, ol Şerîf

    Nûr ile âlemleri eyler Latîf


    Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.


    Bu gece şâdân olur Erbâb-ı dil

    Bu geceye can verir Eshâb-ı dil

    Yâ Resûlallah

    Rahmeten-lil Âlemin’dir Mustafa…

    Hem Şefîal Müznibîn’dir Mustafa…

    Vasfınî bu resme tertib ettiler


    Ol Mübârek Nûr’u terğib etdiler

    Âmine eder çün vakit oldu tamam

    Kim vücûda gele ol Hayr-ül Enâm

    Susadım gâyet hararetden katî

    Sundular bir cam dolusu şerbeti


    Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed


    Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler

    Bunu sana verdi Allah dediler

    Kardan ak idi ve hem soğuk idi

    Lezzeti dahi şekerde yok idi

    İçtim onu oldu cismim Nûr’a gark

    Edemezdim kendimi Nûr’dan fark

    Geldi bir akkuş kanadı ile revân

    Arkamı sığâdı kuvvetle hemân

    Doğdu ol saatte ol Sultân-ı Dîn

    Nûr’a gark oldu semâvât-ü zemîn

    Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ

    Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ


    Es-Salât-ü ves-Selâm-ü Aleyke Ya Resûlallah

    Es-Selât-ü ves-Selâm-ü Aleyke Ya Habîballah

    Es-Salât-ü ves-Selâm-ü Aleyke

    Ya Seyyid-el-Evvelîne vel-Âhirin.


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Amine Hatun Veladet Bahri Sözleri, Mevlid-i Şerif Nasıl Okunur?, Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid-i Şerif bölümleri nelerdir, mevlid nasıl yapılır, Mevlid-i Şerif bahriler, cenaze mevlidi nasıl olur, mevlidde neler okunur, mevlid bidat midir, Mevlid-i Şerif dinimizde var mıdır | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular