Mekteb-i Derviş | İslam

    AYETEL KÜRSİ BAKARA 255 OKUNUŞU, ANLAMI, ARAPÇA YAZILIŞI, ÖNEMİ, DİNLE

    AYETEL KÜRSİ NE ZAMAN OKUNUR?

    Bismillahirrahmanirrahim

    Allahüla ilahe illa hüv, el hayyül kayyum,

    late'huzühu sinetün vela nevmün,

    lehu mafissemavati ve mafil ardı.

    men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih,

    yalemu mabeyne eydihim vema halfehüm,

    vela yühıtune bişey'in min ilmihı illa bimaşae,

    vesia kürsiyyü hüssemavati vel'arda,

    vela yeudühu hıfzuhüma, vehüvel aliyyül azim.

    AYETEL KÜRSİ BAKARA 255 ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Allah O'dur ki: kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O Hay ve Kayyum'dur. Dalgınlık ve uyku O'nu tutmaz.

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan yanında kim bir şey edebilir?

    O önlerinde ve arkalarında ne varsa (hepsini) bilir. (Yaratılmışlar) O'nun ilminden (yine) O'nun dilediği kadarından başka hiçbir şey kavrayamazlar.

    Allah'ın kürsîsi yeri ve gökleri kaplamıştır. Onlar (yer, gök vs. herşey) koruyup gözetmek O'na ağır gelmez.

    O, öyle ulu öyle azametlidir (büyüktür).

    (Not: Bu ayet tesbih çekmeden önce okunur)

    AYETEL KÜRSİ BAKARA 255 ARAPÇA OKUNUŞU

    بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ

    AYETEL KÜRSİ'NİN HİKMETLERİ

    Hz. Ali (r.a)ın rivayetinde, Peygamber(s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: “Allah (c.c), Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Hak’dan başka kimse idrak edemez.”  “Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, sahra ortasında bir halka mesabesindedir.” 

Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. La teşbih Arş-ı Azam, Cenab-ı Hak’kın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emr-i İlahi Kürsi’nin üzerine indiği an, mermer üzerine düşen ağır altın zincirin ses çıkardığı gibi ses çıkarır. Kürsi’deki melekler, Cenab-ı Hak’kın bu emrinin azametinden ve bu sesin şiddetinden bayılırlar. Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar: “Rabbimiz ne emir buyurdu?” Onlar cevaben: “Hakkı ve doğruyu emir buyurdu” derler. 

    Cenab-ı Hak’kın Emr-i İlahisi oradan Sidre-i Münteha ’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Cenab-ı Hak’kın Emr-i İlahisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner. 

    Evliyaların büyüklerinden olan İmam-ı Şarani (k.s), Emr-i İlahinin bu şekilde nüzul etmesinin sebeb-i hikmetini şöyle anlatır: “Eğer Cenab-ı Hak’kın Emr-i İlahisi, semalara uğramadan vasıtasız olarak dünyaya ve insanlara gelseydi, hitab-ı ilahinin azametinin şiddetinden hepsi erirdi…” 

    İbni Mâce'nin rivayetine göre:"Güneşin nuru, Kürsi'nin nurunun yetmiş cüz'ünden bir cüzdür. Kürsi'nin nuru ise Arş'ın nurunun yetmiş cüz'ünden bir cüzdür. Hamele-i Arş (Arş'ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi'yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk tane hicab vardır. Bunların yetmişi nurdan, yetmişi karanlıktandır. Her hicabın arası, beşyüz senelik mesafedir. Eğer Arş-ı A'zam'la Kürsi'nin arasındaki hicablar olmasaydı, Kürsi'deki melekler Arş'ın nurundan yanarlardı." buyurmuşlardır.

    Ayet-el Kürsi, uzun olması ile birlikte derin manalar barındırmaktadır ve bu manaların hepsi de O’nun ilmini içerir. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (s.a.v), Vahiy kâtibi Zeyd (r.a)ı çağırarak yazdırmıştır. 

    Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. 

    Peygamber (s.a.v)Efendimiz’in Ayet-el Kürsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (r.a) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah’ın (c.c)Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır. Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allah’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. 

    Ashab-ı Kiramdan birisi, Yâ Rasulallah; Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye sorduğunda. Efendimiz(s.a.v):“İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe, “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca da, Peygamber Efendimiz(s.a.v) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi) 

    Efendimiz(s.a.v)mübarek hadislerinde; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki) 

    “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki) 

    “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın (c.c)zimmetinde olur.” (Heysemi) 

    “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah (c.c)ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr) 

    “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah(c.c)o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti) Buyuruyordu.

    Efendimiz(s.a.v) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın hazinesindendir.” Derdi.(Suyuti) 

    Seleme İbni Kays(r.a)rivayetindede “Allah’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.”Buyurmuştur. (Suyuti) 

    Büyük İslam alimleri ve Allah dostları derlerki: Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez. Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunu da koruyup, güven içine alır. Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla görevlendirilir. Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükâfat verilir. 

    Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur. Herhangi bir muradın hâsıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın (c.c)izniyle hâsıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir). Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursa iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işleri hayırlı olur ve fakirliği önlenir. Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

    AYETEL KÜRSİ'NİN SIRLARI

    Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayet-el Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile dua edilirse kabul görür. Ayet-el Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Kim Peygamber Efendimiz in (s.a.v)isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Dünya ve ahiret işleri ile ilgili bir hacetini Allah’tan isterse, onun bu ihtiyacı karşılanır. Ayetel Kürsi’yi 313 defa okursa, kendisine ölçülemeyecek kadar hayır hâsıl olur. Allah ona hayır kapılarını açar.313 sayısının büyük sır ve hikmeti ve garip özellikleri vardır. Bu sayı, 124 bin peygamber içinde resul olanların sayısıdır. (Her resul, ayrı bir vahye mazhar olmuştur.) Tâlut, 313 kişi ile Câlut’a karşı savaşa çıkmıştı. Bedir savaşına katılan Ashab-ı Kiram da 313 kişi idi.

    Yine Allah dostları derki: Kimin bir ihtiyaç ve dileği olur da ona ulaşmaya yol bulamazsa, 170 defa Ayet-el Kürsi’yi okuduktan sonra 3000 defa “Ya Kâfi, Ya Ganiy, Ya Fettah, Ya Rezzak(Celle Celalühu)” demesi halinde, Allah’ın izni ile arzu ettiği sebep kapıları kendisine açılır.

    Yüce Kur’an’da en üstün ayet, Ayet-el Kürsi’dir. Ayet-el Kürsi İsm-i Âzam, yani Allah’ın en büyük ismidir. Cenab-ı Hak, bu ayetin başında “Allah, Hu, lâ ilâhe, illâ Huvel, Hayyül, Kayyum” buyuruyor. Kim bu üç ismi anıp devam ederse, süratle faydasını bulur.

    Rızık istediğinde, “Lâ ilâhe illallahür Rezzak” de.

    Şeref arzu ettiğinde, “La ilâhe illallahül Muizz “söyle.

    İlim talep ettiğinde, “Lâ ilâhe illallahül Âlim” de.

    Sevgi ve muhabbet talep ettiğinde,” La ilâhe illallahül Vedud” zikrine devam et.

    Bir zalimden intikam almak istersen,” Lâ ilâhe illallahül Müntekim”e devam et.

    Bir kimsenin, bir zalimin yanında haceti olur da ondan korkarsa, yanına girerken Ayet-el Kürsi’yi okuyup ”Ya hayyu ya kayyumü bediassemavati vel ardı ya zel celali vel ikram.” ve (Yarabbi, bu ayet-i kerime ve içindeki esma-ı ilahınin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka birşey konuşmasın) der de zalimin yanına girerse, Cenab-ı Hak o zalimi dilsiz kılar. Allah(c.c)’ın izni ile ondan zarar gelmez.

    Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet-el Kürsi’yi, temiz bir tabağa üç defa yazar da temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit (Hangi dert için içiyorsa mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum.) der ve içerse, Cenab-ı Hak, Ayet-el Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.

    Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet-el Kürsi’yi ıssız bi yerde 17 defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.

    İnsanla ilgili meleklerin başında Cebrâil (a.s) gelir. Vazifesi, İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır. Bu sebeble, ona Vahiy meleği de denir. İnsanla alâkalı meleklerin diğer bir görevi de, Allah'ın Peygamberlerine ve salih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onları teselli etmek, mâneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım yapmaktır. Asr-ı Saâdette cereyan eden Bedir, Uhud ve Huneyn harblerinde meleklerin mü'minlere fiilen yardım ettiklerini Kur'an bize haber vermektedir.İnsanla alâkalı meleklerin bir başka görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola girmelerini, ruhen yükselmelerini sağlamaktır. 

    Ayet-el Kürsi’nin şanı çok büyüktür, faydası umumidir. Kim onunla dua ederse, Cenab-ı Hak kabul buyurur. Bu ayetin özelliklerinden biri de şudur: Her farz namazından sonra okunursa, kul hakkı ve millet hakkı dışında, Allah okuyanın bir sonraki farz namazına kadar olan bütün günahlarını ve kusurlarını bağışlar. Uyumadan önce okuyan kimseyi, uykusu sırasında şeytandan korur. Kim de onu öfkelendiği zaman okuyup sol tarafına üflerse, şeytanını hapsetmiş olur, öfkesi de yatışır. 

    Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayet-el Kürsi okumaya devameden kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar. 

    Ayet-el Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur. Ayet-el Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Buda üstün bir zikir olur. 

    Ayet-el Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir. Ayet-el Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. 

    Allah'u Zülcelali büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayet-el Kürsiyi okumalıdırlar. Ayet-el Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar. Sıkıntılı anlarda Ayet-el Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur. 

    Bakara Suresinin ilk 4 ayeti, Ayet-el Kürsi, Ayet-el Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Suresinin son 5 ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur. Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar. 

    Gece ve gündüz 10 defa ihlâs ve Ayet-el Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah'ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur. Ayet-el Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7.nci defa okuyup içine çeker ve 8.inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1.ci okuyuşta önüne, 2.cide sağına, 3.üncüde soluna, 4.üncüde arkasına, 5.incide yukarı, 6.ıncıda aşağı okuyup üfler. 7.incide içine çekip yutar.8.incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayet-el Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez. 

    Her namaz sonunda Ayet-el Kürsi okuyanı eceli gelince Allah bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur. Ayet-el Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah'a yöneltir. Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. İhlâs suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr suresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar. 

    Gece ve gündüz 1000 defa Ayet-el Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani âlem kapısı acılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah (s.a.v)Efendimizi rüyasında görme şerefine erer. 

    Ayet-el Kürsi ve Amenerrasulünün okunduğu eve şeytan girmez. Ayet-el Kürsi bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. İçindekileri alıp götüremez. 

    Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayet-el Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir. 

    AYETEL KÜRSİ'Yİ YATARKEN OKUMAK

    Resulü Ekrem(s.a.v)Efendimiz, ashabına: "Yatağına geldiğin vakit Ayet’el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah’u Teâlâ sana bir melek müekkel kılar. Sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder." buyurmuşlardır.

    Korkulu bir mekânda bulunan veya kötülük ve zulümlerinden çekindiği kimseler arasında olan kişi (21) defa Ayet’el Kürsî'yi okursa, Allah (c.c.) onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder. Sonundada;”Lâilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey'in kadiyr”.Der.

    Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: “Kim sokak veya pazara çıktığı vakit bu zikri okursa, Allah Teâlâ onun için bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını bağışlar, affeder ve bir milyon derecesini yükseltir." (Cennette de onun için bir köşk bina edilir.)

    AYETEL KÜRSİ'Yİ ÜZERİNDE TAŞIYAN KİMSE

    Eğer, bir kimse Ayet-el Kürsi'yi yazıp üzerinde taşırsa, Allah (c.c)'ın izni ile her türlü afat ve musibetlerden emin olur; gece gezen şeytan ve cinnîlerin şerrinden korunur… 

    Ayet’el Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur. 

    Ayet’el Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim" kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak içinde uygulanır. 

    Ayet’el Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar. Ayet’el Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz. Zarara uğramaz. 

    Ayet’el Kürsi bir kaba 3 defa yazılır ve içine su konulup, hastaya içirilir. İçirilirken; falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim denilirse, Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur. 

    Sabah yataktan kalkıp, abdestli bir şekilde 3 defa Ayet’el Kürsiyi okuyan kişi, akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan, sabaha kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur. 

    Bir dileği olan gece yarısından sonra, abdestli olarak, kıbleye yönelip, 170 Ayet’el Kürsi okuyup, dileğini Allah'dan isterse, isteği olur. 

    Cuma günü sabah namazından önce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz üzerine oturup, 313 defa Ayet-el Kürsi okuduktan sonra "Ya Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabı talut hürmetine muradımı ihsan buyur" diye dua edenin maksadı gerçekleşir. 

    7 adet tuz parçasının her birine 7 defa Ayet’el Kürsi okuyup, aç karnına besmele ile hergün yutarsa balgamdan kurtulunur. Uykuda, rüyasında korkan kişi yattığı zaman Euzu Besmele ile 3 Ayet’el Kürsi okuyup, her birinde "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim"i 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyadan kurtulur. Sara tutan kişiye 21 Ayet’el Kürsi okunursa kendine gelir. Bir kâğıda 11 defa Ayet’el Kürsi; safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple yazılır. üzerinede 101 defa Ayet’el Kürsi okunur, öd yada anberle tütsülendikten sonra, bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye; hırsız, düşman girmez, afetlerden korunur. Ticaret haneye asılırsa o yer hem korunur, hemde bereketi, kazancı artar. Bir kâğıda 3 Ayet-el Kürsi yazıp, üzerine 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Aliy, Ya Azim(celle Celalühu) okunur, sonra muşamba veya naylona sararak üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Düşman şerrinden ve afetlerden muhafaza olur. 

    Büyü dolayısıyla bağlı olan kişi için; bir kâse içine Ayet’el Kürsi yazılır, içine su konulur. Üzerine 101 Ayet’el Kürsi ve 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Aliy, Ya Azim(Celle Celalühu) okunur. O suyu 3 gün sabah aç karnına içilirse bağı çözülür. Ayet’el Kürsi bir kâğıda yazılıp haşerenin bulunduğu yere asılırsa, oradaki haşereler gider. Bir kâğıda Ayet’el Kürsi yazılıp, üzerine 21 Ayet’el Kürsi, 3 ihlâs, 21 Salatü Selam okunup, bir tarlaya gömülürse, o tarlanın bereketi ve mahsülü artar. Korunur, muhafaza olur.

    Rüyada Ayet’el Kürsi Görmek

    Rüyada ayet’el kürsi görmek, hayırların ve mutlulukların en büyüğünü bulma şansına nail olmak şeklinde değerlendirilir. En illet hastalıklardan, en belalı işlerden ve kimselerden kurtulmaya, hayatın güzelliklerini farkına varmaya delalet eder. Rüya sahibi kendisine ne kadar zarar veren kötü duygusu, düşüncesi ve alışkanlığı varsa hepsinden arınacak, doğru yolu bulacak ve ruhu huzura kavuşacaktır. Aynı zamanda dine bağlanmaya, hak yolunu sağlam tutmaya, hayır işlemeye tabir edilir.

    Rüyada Ayet-el Kürsi Dinlemek

    Rüyasında ayetel kürsi dinlediğini gören kişi, hayallerine ve dileklerine kavuşacak, duaları ve tövbeleri kabul olacak demektir. Bu rüya, alınacak güzel haberlerin ve işitilecek takdir dolu sözlerin de habercisidir.

    Rüyada Ayet-el Kürsi Yazısını Görmek

    Rüya sahibine Allah tarafından hayırlı ve güzel yazılar yazıldığına işaret eder. Bu rüya, kişinin kaderinin güzel yazıldığına tabir edilir. Geleceğin parlak, bahtın açık, ömrün de uzun ve sağlıklı olacağına delalet eder.

    Rüyada Ayet-el Kürsi Ezberlemek

    Rüyada ayet-el kürsi ezberlediğini ya da ezbere bildiğini görmek, rüya sahibinin kıvrak zekâlı, çevik, sağlam ve dayanıklı olacağına işaret eder. Bu sayede kişi hem aklı konusunda hem de fiziksel sağlamlığı sayesinde hayatta hep bir adım önde olacak demektir. Her işinde herkesten avantajlı olup, büyük başarılara imza atacaktır.

AYETEL KÜRSİ DİNLE   


Etiketler: Ayetel Kürsi Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı, Önemi, Sırları, Hikmetleri, Ayetel Kürsi bakara suresi, Ayetel Kürsi meali, Ayetel Kürsi anlamı, Ayetel Kürsi arapça, Ayetel Kürsi nerede okunur, Ayetel Kürsi ne zaman okunur, rüyada ayetel kürsi görmek dinlemek | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular