Mekteb-i Derviş | İslam

BİZ KİMİZ ?

     Biz özüyle sözüyle Müslüman Türk Milletinin evladı, Alparslanların, Osman Gazilerin, Fatihlerin, Yavuzların evladıyız. Sizden biriyiz. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'ten ayrılmamayan; İtikatta İmam-ı Maturidi (r.a), amelde İmam-ı Azam Ebu Hanife (r.a) Hazretlerine, tasavvufta, tarikatta Eş Şeyh Es Seyyid Gavs’ul Azam Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretlerine bağlı kimliğe sahibiz. Bütün Ehl-i Sünnet tarikat Pirlerine ve mensuplarına saygı ve sevgisi olan, Kur'ân ve Sünnet'e sımsıkı bağlanmaya azmetmiş, elest bezminde verdiğimiz sözü unutmayan Müslümanlarız. Sayımızın az veya çok olması önemli değil; önemli olan niyet ihlâs ve samimiyettir. Cenab-ı Mevlâ buyuruyor: "Nice az topluluk vardır ki çok olanlara galiptirler." (Bakara Suresi 249)
    Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş seçkin insan Rahmet Elçisi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe katiyen sapıklığa düşmezsiniz; bunlar Allah’ın kitabı Kur’ân Kerim ve benim Sünnetim'dir." (Muvatta, Kader/3)
    Kusurları günahları affedici Rabbimiz'dir. Duamız bizleri muvaffak etmesi, imandan sonra dalâlete düşürmemesidir. Bu anlayış doğrultusunda Kitâp, Sünnet, icmâ-i ümmet, kıyas-ı fukahâya ters düşen her türlü söz, fiil ve düşüncelerden uzağız. Duamız, Efendimiz (s.a.v.) duası gibi olsun. O'na her hal ve durumda uymaya çalışalım. Zira O’na uyanlar,onu sevenler kurtuluyor.
    “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. (Kur’an nasihatlarını) dinlediğiniz halde, Peygamberin emirlerinden yüz çevirmeyin.” (Enfal suresi 20)
    “Ey iman edenler! Allah’a iman edin. Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın” (Muhammed suresi 33)
    “(Resulüm) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
    De ki:Allah’a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân suresi 31-32)
    “Kim, Allah’a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehitler, salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa suresi, 69)
    “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr suresi 7)
    "Ey Allah’ım, bana seni zikretmede sonra şükretmede ve sana güzel ibadet etmede yardım et." (Ebu Davud/1522; Nesaî/1302; İbni Huzeyme/751; İbni Hibban/2020; Ahmed, V/245)
    "Dikkat ediniz; ancak Allah’ın zikriyle kalpler mutmain olur, rahat bulur/huzura erer." (Ra'd Suresi 28) 
    “Bilesiniz ki, Allâhʼın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar, îman edip de takvâya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da âhirette de onlara müjde vardır. Allâh’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.” (Yûnus 62-64)
    “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.” (Haşr 19)
    ”Bilesiniz ki,Allah’ın dostlarına korku yoktur,Onlar üzülmeyecekler de.” (Yunus Suresi 62)
    Çünkü Gavs-ul Âzam Pir Abdulkâdir-i Geylâni (k.s.) Hazretleri “Benim yolum kıyamete kadar devam edecektir” buyurmuştur.
    ÖNCEKİ GÜNEŞLERİN HEPSİ BATTI VE GİTTİ
    BİZİM GÜNEŞİMİZ BATMAYACAK EBEDİ!

    Ebubekir Tanrıkulu Hoca
    Kadiriyye-i HalisiyyeHayriyye’nin
    Hadimül Fukarası

Ebubekir Tanrıkulu Hocaefendi Kimdir? Hayatı, Eserleri

   EBUBEKİR TANRIKULU HOCAEFENDİ  KADİRİYYE HALİSİYYE HAYRİYE    1953 yılında Erzurum-Kahramanlar köyünde doğdu. Babası, Hac..
Gösterilen: 1 ile 2 arası, toplam: 2 (1 Sayfa)