Mekteb-i Derviş | İslam

    CEBRAİL'İN (A.S.) PEYGAMBERİMİZ'İ ZİYARETLERİ

    Başta Buharî ve Müslim gibi hadîs imamları beraberce haber veriyorlar ki: Bir defasında Hazret-i Cebrâil (a.s), beyaz elbiseli bir insan suretinde gelmiş. Allah Resulü (s.a.v) sahabeleri içinde otururken, yanına gitmiş ve“İman, İslâm, ihsan nedir; tarif et?” diye sormuş. Allah Resulü (s.a.v) tarif etmiş. Oradaki sahabeler de dinleyip hem ders almış, hem de o zâtı iyi görmüşler. O zât, misafir gibi görünürken, üstünde yolculuk alameti yoktu. Kalktı, birden kayboldu. O gittikten sonra Allah Resulü (s.a.v) “Size ders vermek için Cebrail böyle yaptı.” diyerek gelenin kim olduğunu sahabelerine haber verdi.( Buharî, İmân: 37; Müslim, İmân: 1-7.)

    Yine pek çok sahih kaynakta hadis ilminin büyük imamları tarafından tevatürle nakledilir ki, Hazret-i Cebrâil’i (a.s) çok defa, sahabelerden yüz güzelliği ile meşhur Dıhye (r.a) suretinde, Allah Resulü’nün (s.a.v) yanında sahabeler görüyorlardı. Örneğin, Hazret-i Ömer, İbni Abbas, Üsame bin Zeyd bin Hâris, müminlerin annesi Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme (Radıyallahu Anhum Ecmain) gibi sahabeler pek çok defalar nakletmişlerdir ki: “Biz Hazret-i Cebrâil’i, Dıhye (r.a) suretinde, Resulullah’ın (s.a.v) yanında çok defalar görüyoruz.”

(Buhârî, Fedâilü’l-Eshâb: 30; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9:276-277; Ahmed İbni Hanbel, Fedâilü’s-Sahâbe (tahkik: Vasiyyüllah), no. 1817, 1853, 1918; Müsned, 1:212; el-Askalânî, el-İsâbe, 1:598.)

Etiketler: Cebrail'in (a.s) Peygamberimiz'i Ziyaretleri, EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED'İN(S.A.V) MUCİZELERİ, Cebrail'in peygamberimizi ziyareti | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular