Mekteb-i Derviş | İslam

    ÇOCUĞUMUZA ÖĞRETMEMİZ GEREKEN DİNİ MESELELER

    1. Müslüman mısın?

    Elhamdülillah Müslümanım.

    2. Müslümanım demenin manası nedir?

    Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)'i tasdik etmektir.

    3. Ne zamandan beri Müslümansın?

    "Kal-u Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

    4. "Kal-u Bela" zamanı neye derler?

    Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

    5. Rabbin kimdir?

    ALLAH (Celle Celalühü)

    6. Seni kim yarattı?

    ALLAH (Celle Celalühü)

    7. Sen kimin kulusun?

    Allah'ın kuluyum.

    8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?

    Allah birdir derim.

    9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?

    İhlas Suresi'nin ilk ayeti kerimesidir.

    10. Bunun manası nedir?

    "Sen söyle ki ey Habibim, Allah birdir.."

    11. Allah'ın varlığına aklı delilin nedir?

    Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

    12. Allah'ın zati hakkında düşünce caiz midir?

    Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

    13. Nereden geldin, nereye gideceksin?

    Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim

    14.Niçin geldin?

    Allah'a kulluk için

    15. Iman-ı yeis nedir?

    Firavun gibi ölürken iman etmektir.

    16. Bu iman muteber midir?

    Değildir.

    17. Tevbe-i yeis nedir?

    Imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tövbe etmesidir.

    18. Bu tövbe muteber midir?

    Muteberdir.

    19. Dinin hangi dindir?

    İslam dinidir.

    20. Kitabın hangi kitaptır?

    Kurân-ı Kerîm'dir.

    21. Kıblen neresidir?

    Kabe'dir.

    22. Kimin zürriyetindensin?

    Hz. Adem'in (a.s.) zürriyetindenim.

    23. Kimin milletindensin?

    Hz. İbrahim'in (a.s.) milletindenim.

    24. Kimin ümmetindensin?

    Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ümmetindenim.

    25. Peygamberimiz (s.a.v.) nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

    Mekke'de doğdu. 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.

    26. Peygamberimiz'in (s.a.v.) kaç adı vardır?

    Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. (Sallallahu Aleyhi Vesellem)

    27. Peygamberimiz'in (s.a.v.) en çok kullanılan ismi nedir?

    Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

    28. Peygamberimizin babasının adı nedir?

    Hz.Abdullah (r.a.)'tır.

    29. Annesinin adi nedir?

    Hz.Amine (r.anha)'dır.

    30. Süt annesinin adi nedir?

    Hz.Halîme Hatun (r.anha)'dır.

    31. Dedesinin adı nedir?

    Abdülmüttalip'tir.

    32. Peygamberimiz (s.a.v.) kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?

    40 yaşında.

    33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

    23 sene peygamberlik yaptı.

    34. Peygamberimiz (s.a.v.) nerede doğdu?

    Mekke'de doğdu.

    35. Hangi tarihte doğdu?

    571 yılında. Rebiülevvel ayının 12. gecesi.

    36. Hangi tarihte nereye hicret etti?

    622 yılında Medine'ye hicret etti.

    37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?

    632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

    38. Peygamberimiz'in (s.a.v.) kaç kızı vardı?

    Dört kızı vardı:

    Zeynep (r.anha)

    Rukiyye (r.anha)

    Ümmü Gülsüm (r.anha)

    Fatıma (r.anha)

    39. Peygamberimiz'in (s.a.v.) kaç oğlu doğdu?

    Üç oğlu oldu:

    Kasım,

    Abdullah,

    İbrahim.

    40. Peygamberimiz'in (s.a.v.) mübarek hanımlarını sayar mısın?

    Hz. Hatice (r.anha)

    Hz. Sevde (r.anha)

    Hz. Aişe (r.anha)

    Hz. Hafsa (r.anha)

    Hz. Zeynep b.Huzeyme (r.anha)

    Hz. Ümmi Seleme (r.anha)

    Hz. Zeynep binti Cahş (r.anha)

    Hz. Cuveyriye (r.anha)

    Hz. Ümmü Habibe (r.anha)

    Hz. Safiyye (r.anha)

    Hz. Meymune (r.anha)

    Hz. Mariye (r.anha)

    41. Peygamberimiz'in (s.a.v.) hanımları bizim neyimiz olur?

    Onlar, bütün müminlerin annesidir.

    42. Peygamberimiz'in (s.a.v.) ilk hanımı kimdir?

    Hz. Hatice (r.anha.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

    43. Peygamberimiz'in (s.a.v.) son hanımı kimdir?

    Hz. Aişe (r.anha.) validemizdir.

    44. Peygamberimiz'in (s.a.v.) 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısın?

    Efendimiz (s.a.v.) Rabbimizin emriyle nikahlanmıştır. Bu evlilikler Hz.Hatice (r.anha) validemizin vefatından sonra gerçekleşmiştir. Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyet'e bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

    45. Peygamberimiz'in (s.a.v.) en son vefat eden eşi kimdir?

    Hz. Aişe (r.anha)'dır.

    46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

    Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi ve sellem)'dir.

    47. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kaç torunu vardır?

    Iki torunu vardır:

    Hz.Hasan (r.a.)

    Hz.Hüseyin (r.a.)

    48. Bunlar kimin çocuklarıdır?

    Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Fatima (r.anha)'nındır.

    49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?

    Tevhid'dir.

    50. Tevhid nedir?

    Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir. La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah "Allah Birdir Ondan Başka İlah Yoktur. Hz.Muhammed Allah'ın Resulü" (Son Peygamberdir)

    51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?

    Şirk'tir.

    52. Şirk nedir?

    Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.

    53. Peygamber kime denir?

    Ahkam-ı ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.

    54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?

    Şirkten korumak, tevhide çağırmak için

    55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

    Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

    56. En büyük peygamberler kaçtır?

    5 dir:

    Hz. Muhammed (s.a.v.),

    Hz.Nuh (a.s.),

    Hz.Ibrahim (a.s.),

    Hz.Musa (a.s.) ve

    Hz. Isa (a.s.)'dır.

    57. Kurân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

    Yirmisekiz.

    58. İsimlerini sayar mısın?

    Hz. Adem,

    Hz. İdris,

    Hz. Nuh,

    Hz. Hud,

    Hz. Salih,

    Hz. İbrahim,

    Hz. Lut,

    Hz. İsmail,

    Hz. İshak,

    Hz. Yakup,

    Hz. Yusuf,

    Hz. Eyyup,

    Hz. Şuayp,

    Hz. Musa,

    Hz. Harun,

    Hz. Davud,

    Hz. Süleyman,

    Hz. Yunus,

    Hz. İlyas,

    Hz. Elyesa,

    Hz. Zülkifl,

    Hz. Zekerriyya,

    Hz. Yahya,

    Hz. İsa,

    Hz. Üzeyr,

    Hz. Lokman,

    Hz. Zülkarneyn ve

    Hz. Muhammed Mustafa (Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn) hazeratidir.

    Hz. Üzeyr, Hz. Lokman ve Hz. Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, Cumhur ülema Nebi'dir demişlerdir.

    59. Peygamberimiz (s.a.v.) bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?

    Bütün mahlukata, insanlığa ve cinlere gönderildi.

    60. Resul nedir?

    Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

    61. Nebi nedir?

    Kendisinden önce veya zamanındaki resulün şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine de peygamber denir.

    62. İlk nebi-resul kimdir?

    Hz. Adem (a.s.)'dır.

    63. İlk resul kimdir?

    Hz. Nuh (a.s.)'dır.

    64. İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?

    Dirilecekler

    65. Dirildikten sonra neler olacak?

    Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

    66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?

    Dinden çıkar, kâfir olur.

    67. Melek nedir?

    Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

    68. Dört büyük melek hangileridir?

    Hz.Cebrail (a.s.),

    Hz.Mikail (a.s.),

    Hz.İsrafil (a.s.) ve

    Hz.Azrail (a.s.).

    69. Meleklerin görevleri nelerdir?

    Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

    70. Cebrail'in görevi nedir?

    Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

    71. Mikail'in görevi nedir?

    Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.

    72. İsrafil'in görevi nedir?

    Kıyamette Sur'a üflemek.

    73. Azrail'in görevi nedir?

    Allah'ın emriyle yaratılmışların canını almak

    74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

    Tevrat, Hz. Musa (a.s.)'ya; Zebur, Hz. Davud (a.s.)'a; İncil, Hz. İsa (a.s.)'ya, Kurân-ı Kerîm, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

    75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

    Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (a.s.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Hz. Adem (a.s.)'e 10, Hz. Şit (a.s.)'e 50, Hz. İdris (a.s.)'e 30, Hz. İbrahim (a.s.)'e ise 10 suhuf verilmiştir.

    76. Mezhep kaçtır?

    İkidir.

    77. Nelerdir?

    İtikatta mezhep, amelde mezhep.

    78. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?

    İkidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

    79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

    Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

    80. İtikatta mezhebin nedir?

    Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

    81. Amelde mezhebin nedir?

    Hanefi mezhebidir.

    82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?

    Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

    83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?

    Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

    84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?

    Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

    85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?

    Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

    86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayar mısın?

    Üçtür:

    1- Uyku

    2- Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak

    3- Unutmak.

    87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?

    Beş tane kandil vardir.

    Mevlid Kandili: Peygamberimiz'in (s.a.v.) dünyaya geldiği gecedir.

    Regaib Kandili: Hz. Amine'nin (r.anha) Peygamberimiz'e hamile olduğunu anladığı gecedir.

    Miraç Kandili: Peygamberimiz'in (s.a.v.), ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.

    Berat Kandili: Kuran-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, Müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.

    Kadir Gecesi: Kuran-ı Kerîm'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

    88. Kabir suali kime sorulmaz?

    Peygamberlere, çocuklara ve delilere

    89. Din nedir?

    Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

    90. İslam nedir?

    Allah katında Hak olan bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, Allah'ın son olarak Habibi Hz.Muhammed (s.a.v.) ile tamamladığı, din olarak seçtiği son kurtuluş yolu, Peygamber Efendimiz'in tebliğ buyurduğu hükümleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

    91. İslam dininden başka bir din gelecek mi?

    Hayır. Son din İslam'dır. Başka bir din gelmeyecektir. Başka inançlara yönelenlerin Allah katında hiç bir kıymeti yoktur. Hepsi cehennemliktir.

    92. Başka bir peygamber gelecek mi?

    Hayır. Hz.Muhammed (s.a.v.) Hatemül Enbiyadır yani son peygamberdir. Ona iman ve itaat edenler kurtulacaktır.

    93. Başka bir ilahi kitap gelecek mi?

    Hayır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Onda kendisinden önce gönderilen kitapların hükümleri ve ins ve cinnin kurtuluş reçetesi vardır. Kur'an'la amel edenler, Resulullah'a (s.a.v.) uyanlar kurtulur.

    94. Kabir hayatı var mıdır?

    Vardır. Kabir Mümin ve Müslümanlar için bir cennet bahçesi, inkar edenler, münafık, müşrikler için bir cehennem çukurudur.

    95. Cennet ve Cehennem var mıdır?

    Vardır ve ebedidir. Şu anda da mevcuttur. Oraya öldükten sonra kabir hayatından dirilişten, mahşerde hesaptan sonra girilecektir. Müminler ebediyen Cennette, Kafirler, münafıklar, müşrikler, şeytanlar ebediyen cehennemde olacaktır.

    96. Şefaat var mıdır?

    Vardır. Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kulları şefaat eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), peygamberler, melekler, veliler, alimler, şehitler, Kur'an-ı Kerim, namaz, oruç, imamlar, müezzinler, bebekler.

    97. İnsanlık içine düştüğü bu kötü durumdan nasıl kurtulacaktır?

    Allah'ın son dini İslam'a girerek, Allah'a ve Resulü Hz.Muhammed'e (s.a.v.) itaat ederek, şuurlu bir mümin ve Müslüman olup yaşayarak, hem dünya hem de ahiret dengesini kurarak kurtulacaktır. 


Etiketler: Çocuğumuza Öğretmemiz Gereken Dini Sorular ve Cevaplar, Çocuklarımızın bilmesi gereken dini sorular ve cevaplar, aile eğitimi, Müslüman bir çocuğun bilmesi gerekenler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular