Mekteb-i Derviş | İslam

    DİNİN DİREĞİ "NAMAZ"

    NAMAZ'IN ÖNEM, FARZLARI, NAMAZ KILMAYANIN CEZASI

    NAMAZDA SÖYLENEN SÖZLERİN ANLAMLARI

    Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَيَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

    “Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab Suresi 21)

    Peygamber Efendimiz (s.a.v.): "Dinin Direği Namazdır." buyurmuştur. Tirmizi İman 8

    Allah’u Azimüşşanın seçtiği beğendiği ve Habibi Hatemül Enbiya Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) ile tamamladığı son din son ilahi mesaj, bütün beşeriyetin can simidi İslam, İnsanlığı Hak Dine davet ederken bütün nebi ve Resullerin kıldığı Namaza çağırmaktadır. 5 vakit namaz Sevgili Peygamber (s.a.v) Efendimizin Medine-i Münevvere ye hicretlerinden 1,5 yıl önce Mekke’de Müslümanlara farz kılındı. Akıllı olan, buluğ çağına gelmiş hür kadın erkek bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu ibadeti yerine getirirken de Müslümanların uyması yapması gereken şartlar vardır. Bunlar 12 tanedir. Bunların bir kısmı namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gerekir, diğerleri ise namaza başlanıldığında yapılması gereken farzlardır.

    NAMAZA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ FARZLAR

    1-Hadesten taharet. Kişi namaz kılabilmesi için ruhen,bedenen temiz olması gerekir. Cünüp veya hayızlı ise mutlaka temizlenmesi Gusül abdesti alması gerekir.Su bulamadığı veya kullanmasına büyük bir engel mazeret varsa Teyemmüm abdesti alması. Cünüp veya Haızlı değilse mutlaka abdest alması gerekir.Abdestsiz namaz olmaz.

    2-Necasetten taharet. Namaz kıldığı yerin üstünün başının çamaşırlarının temiz olması gerekir.

    3-Setr-il avret. Dinen kapatılması farz olan yerlerin mutlaka kapalı olması.Tesettüre riayet edilmesi şarttır. Erkeklerin göbekten diz altına kadar, kadınların ise el ve yüz hariç bütün vücudun kapalı olması örtülmesi şarttır. Açık saçık vücut hatlarını gösteren kıyafetle namaz olmaz.

    4-İstkbal-i Kıble. Namaz kılarken, ibadet ve taatte bulunurken (Namaz,secde,Kurban keserken) Yönümüzü Kabeye, Beytullaha çevirmek. Kabenin dışında başka bir yere yönelerek yapılan ibadet geçerli değildir.

    5-Vakit. Her namazı vaktinde kılmak.Cenab-ı Hak, namazları günün 24 saati içerisine taksim etmiş, buda 5 vakit olan; Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı vakitleridir. Kerahet vakitleri dışında Farz, vacip, sünnet, nafile namazlar kılınır.

    6-Niyet. Hangi namazı kılıyorsak ona göre niyet etmek. Farzsa farz, Vacipse vacip, sünnetse sünnet. Cemaatle kılınıyorsa İmama uymaya, Kaza namazı ise ona göre niyet edilir. Ameller niyetlere göredir.

    Namaza dururken yapılması gereken Farzlar. (İçindekiler)

    1-İftidah Tekbiri. Namaza başlarken erkek ve kadınların ”Allah’u Ekber” demesi.

    2-Kıyam. Namazda ayakta durmak.

    3-Kıraat. Namazda Kur’an okumak. Fatiha ve zammı sure okumak.(Fatiha’dan sonra En az üç ayet tutarında bir ayet okumak)

    Namazda, dudaklarını hiç oynatmadan, kalbden okumak da caiz olur mu?

    Hayır, caiz olmaz. Namazın farzlarından biri de, kıraattir. Kıraat, kendisi işitecek kadar sesli okumaya denir. Kendi işitmezse, o kıraat olmaz. Böyle kılınan namaz, sahih olmaz. Çok kimse, bunu bilmedikleri için, dillerini bile oynatmadan namaz kılıyorlar. Namazları sahih olmuyor.

    Kendi işitecek kadar, sesli okumaya, hafif okumak denir. Yanındakilerin de, işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir. Namazı yalnız kılan, kendi işiteceği sesle okur. Yanındaki bir iki kişinin, işitmesinin zararı olmaz. Diğerleri de, duyacak kadar olursa, mekruh olur. Hafif sesle okuyanı, bir iki kişinin işitmesi, mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir.

    4-Rükû. Namazda bel eğmek. Erkekler dümdüz. Kadınlar biraz kamburunsu.

    5-Sücud. Namazda alnı ve burnu yere koymak.

    6-Kade-i ahire oturmak. Namzın sonunda oturup. Ettehiyyatü, salli, barik, Rabbena okumak. Ettehiyyatü okumak vacip, salli, barik, Rabbena okumak sünnettir.

    CEMAATLE NAMAZ KILMANIN ÖNEMİ

    “Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan 27 derece efdaldir.” (İbn-i Ömer (r.a.), Buhari,Müslim, R.S.Terc. c. 2, sh. 386)
    “Birgün Peygamber Efendimize âmâ bir adam gelip,“Ya Resulallah! Beni mescide götürecek yardımcım yoktur.”dedi. Evinde namaz kılmak için müsaade buyurmasını istedi. Peygamber (s.a.v)’de ona müsaade etti. O adam dönüp, giderken;- Efendimiz (s.a.v); Ezan sesini işitiyor musun? Diye sordu. O adam, “Evet Ya Resulallah” deyince; “Öyleyse davete icebet et” dedi. (Ebu Hureyre (r.a.), Müslim, R.S.Terc. c. 2,sh. 388, H.No: 1070)
    “Nefsim Yed-i Kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki içimden şöyle geçiyor: Odun yığılmasını emredeyim.Odunlar yığılsın. Sonra namazı emredeyim. Namaz için ezan okunsun. Daha sonra bir adamın müminlere imam olmasını emredeyim ve namaza gelmeyenlerin gidip evlerini yakayım.” (Ebu Hureyre, (r.a.), Buhari, Müslim, R.S.Terc. c. 2,sh. 389, H.No: 1072)
    “Kıyamet günü, Müslüman olarak Allah’a kavuşmak isteyen kimse nerede ezan okunursa bu namazlara devan etsin. Muhakkak Allah’u Teala sizin Peygamberiniz için hidayet yollarını açtı. Şüphe yok ki, beş vakit namaz da hidayet yollarından biridir. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi evde kılacak olursanız, Peygamberin izini,sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız.
    Şüphesiz gördük ki cemaatten ancak münafık olduğu belli olan münafıklar cemaate devam etmezler. Takatı olmayanlardan bazı kimseler, iki adam tarafından koltuklanarak sallana sallana camiye getirilir ve saf arasına sokulurdu.” (İbn Mesut (r.a.), Müslim, R.S.Terc. c. 2, sh. 392,H.No: 1073)
    “Karyede veya hücrede olsun, üç kimse bir arada bulunduğu halde orada cemaatle namaz kılmazsa, muhakkak şeytan onlara musallat olur. Binaenaleyh Cemaate devam ediniz. Muhakkak sürüden ayrılan koyunu kurt(kapar) yer.” (Ebu Derde (r.a.), Ebu Davut, R.S.Terc. c. 2, sh. 391,H.No: 1074)
    “Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse, bütün gece namaz kılmış gibi olur.” (Hz.Osman (r.a.) Müslim, R.S.Terc. c. 2, sh. 392, H.No: 1075)
    “Müminler yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi emekliyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.” (Ebu Hureyre (r.a.) Buhari, Müslim, R.S.Terc.c. 2, sh. 392, H.No: 1076)
    İbn-i Mesud (r.a.): Hangi ameller daha faziletlidir?Diye Resulullah’dan sordum: Buyurdular ki;- Vaktinde kılınan namazdır.” buyurdu.
    - “Sonra hangisi” dedim,- “Anaya ve babaya iyilik etmek” dedi.
    - “Sonra hangisi” dedim,- “Allah yolunda cihaddır.” buyurdu. (İbn Mesut (r.a.),Buhari, Müslim, R.S.Terc. C. 2. Sh. 394, H.No: 1078)
    “Namaz insan ile şirk ve küfür arasında bir perdedir.Namazı terk etmek bu perdeyi kaldırmaktır.” (Cabir (r.a.),Müslim, R.S.Terc. c. 2, sh. 397, H.No: 1082)
    “Bir kulun Kıyamet Gününde, hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa, felah bulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında Aziz ve Celil olan Allah: “Bakınız, kulumun nafile namazı varmıdır?der. Namazın eksikleri nafile namazlarla tamamlanır.Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir.” buyurdu.(Ebu Hureyre (r.a.) Tirmizi, R.S.Terc. c. 2, sh. 398, H.No: 1085)
    “Fakat onlardan ilimde yüksek dereceye erenlerle müminler, sana indirilen Kur’an’a ve senden evvel indirilen kitaplara iman ederler. Onlar, Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlardır.İşte onlar; Biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz.”(Nisa suresi, 162)
    “Sana vahyedilen kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl.Çünkü namaz, çirkin işlerden, akıl ve dine uymayan her şeyden alıkoyar. Allahı zikretmek elbette en büyük ibadettir.Ne yaparsanız Allah bilir.” (Ankebut suresi, 45)
    Ebû Hüreyre (r.a)rivâyet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v)Efendimiz şöyle buyurdu:
    "İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı kur'a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi." (Buhârî, Ezân 9, 32, Şehâdât 30; Müslim, Salât 129. Ayrıca bk. Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, Mevâkît 22, Ezân 3)

    NAMAZ KILMAYANIN CEZASI

    Cenab-ı Hak, Kur’an’ında bizlere haber verir:
    “Günahkarlara sorulur! Sizi Cehenneme sokan nedir?Onlarda şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Bizde batıla dalanlarla beraber batıla dalardık.” (Müddessir suresi, 42-45)
    Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyururlar ki: “İslamın düsturu üçtür, dinin temeli bunlar üzerinedir. Kim bu esaslardan birinin dışına çıkarsa o, onunla küfre girer.

1- Kanı, cana kıymayı, adam öldürmeyi helal sayarsa.
2- Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmezse.
3- Farz olan namaz ve orucu inkar ederse.

    Ashabdan Samit oğlu Ubabe (r.a.) diyor ki, Efendimiz(s.a.v) bana yedi şeyi öğütledi;

1- Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Asılsanız, kesilseniz,yakılsanız bile.
2- Kasten namazı, terk etmeyiniz. Kim kasten namazı terk ederse İslam ümmetinden çıkar.
3- Günah olan, haram şeylere yaklaşmayınız. Günah Allah’ın öfkesine sebep olur.
4- İçki içmeyiniz. Zira içki her kötülüğün başıdır.
5- Anne ve babanıza karşı gelmeyiniz. Ailenizden,malınızdan ve mülkünüzden ayrılmanızı emretmiş olsalar bile.
6- Harp meydanından kaçmayınız. Bütün ordu kırılsada, tek başınıza kalsanız bile.
7- Aile efradınıza ikram ediniz. Yediğinizden yediriniz.Onlara el kaldırmayınız. Onlara Allah korkusu veriniz.”

    “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Temiz olmayanın namazı kabul olmaz. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri, değeri vücutta başın yeri gibidir.” (Taberani, Mükasefetil Kulub, İ. Gazali)
    “Sonra, bu peygamberlerle, salih kimselerin arkalarından kötü bir nesil geldi ki, Namazı terk ettiler, şehvetlerine uydular. Bunlarda Cehennemdeki Gayya vadisini boylayacaklardır. Ancak tevbe edip, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Çünkü bunlar zerre kadar zulme uğratılmayacak, Cennete gireceklerdir.” (Meryem suresi,59-60)
    Cenab-ı Hak yine Kur’an’ında: “Ey iman edenler! Sizi, ne mallarınız,ne de çocuklarınız Allah’ı anmaktan, 5 vakit namazdan, ibadet ve tattan alıkoymasın. Her kim bunu yapar, mal ve çoıcuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.” (Münafikun suresi, 9)
    Peygamber Efendimiz (s.a.v) de: “Kim namazı tam,tadili erkanıyla kılarsa, o namaz onun için kıyamet gününde bir nur, bir senet ve bir kurtuluş olur. Kim de namazı kılmazsa, onun nuru olmaz, senedi ve kurtuluşu olmaz.Kıyamet günü Kârun, Firavun, Hâmân ve Ebi İbni Halef ile beraber bulunur. Çünkü, malı onu meşgul eder,namazını edâ etmezse Karuna benzer ve onunla haşr olunur. Mülkü meşgul eder ve namazını edâ etmezse,Firavuna benzer ve onunla haşrolunur. Makamı meşgul eder namazını kılmazsa, Hâmâna benzer ve onunla haşrolunur.Ticareti meşgul eder ve namazını eda etmezse,Mekke kafirlerinin tüccarı Ebu İbni Halefe benzer veonunla haşrolunur.” (Mükasefetül Kulub, İ. Gazali)
    Başka bir hadiste de Efendimiz (s.a.v): “Kim 5 vakitnamazı tam ve kusursuz olarak kılarsa Allah’u Zülcelal ona beş hasletle ikram eder. 

1- Ondan geçim sıkıntısını kaldırır.
2- Kabir azabını kaldırır.
3- Mahşer günü kitabını sağdan verir. 
4- Sırat’tan çabuk ve korkusuz geçirir.
5- Sorgusuz sualsiz cennete koyar.”

    Kim de, Namazı hor görür eda etmezse onu da 14 şeyle cezalandırır. Bunların beşi dünyada, üçü ölüm anında,üçü kabirde, üçü de kabirden kalkarken görülür.
    Dünyada görülenler: 

1- Ömrünün bereketi kaldırılır.
2- Yüzünden Salihler siması kaldırılır. 
3- Allah, işlediği hiçbir amelin ecrini vermez.
4- Duası kabul olmaz.
5-Salihlerin duası gibi dua nasip olmaz.

    Ölüm anında görülenler: 

1- Zelil olarak ölür. 
2- Aç olarak ölür. 
3- Susuz olarak ölür. Öyleki bütün dünya denizlerinin suyunu içirseniz kanmaz.

    Kabirde maruz kalacağı musibetler: 

1- Kabir kendisine dar gelir. Öyleki kaburga kemikleri sıkışır, feryad eder. 
2- Kabrinde ateş yakılır. Bu ateşin közleri, köztaşı haline döner. 
3- Kabrinde, ismi Şuca isminde korkunç bir yılan musallat olur, ona her namaz vakti arasında azap eder. Bu işkence kıyamete kadar devam eder. Ölü ile konuşur.

    Kabirden çıkarken de: 

1- Hesabı zor olur. 
2- Allah kendisine öfkelenir.
3- Cehenneme atılır.

    Efendimiz bir gün ashabına dönerek şöyle der:“Allahım, bizi şaki ve mahrum olarak çağırma” diye dua ediniz. Biliyormusunuz, şaki ve mahrum kimdir? Ashab-ı Kiram da: Kimdir o, Ey Allah Resulü bize haber ver? Efendimiz (s.a.s.) de: Namazı tek edenlerdir” buyurdu. (Mukasefetül Kulub, İ. Gazali)

    Farz namazının yerini hiçbir nafile veya sünnet namaz tutmamaktadır. Fakat bir mü’min kaza namazlarını kılmayı adet haline getirmiş ise, bu zat daha farz namazlarını bitirmeden ölür ise, Allah’ın bu zata rahmet olarak farz namazlarına karşılık olarak kılmış olduğu sünnet ve nafile namazlarını kabul edeceği anlamında rivayetler vardır.

    Bundan dolayı, bir mü’min sünnet namazlarını kılmakla beraber, kazaya kalmış farz namazlarını kılması gerekir. Böyle bir vaziyette ölürse Cenab-ı Hakkın ona mükafat olarak kazaya kalmış namazlarına karşılık olarak sünnet ve nafile namazları kabul etmesi rahmetinin gereğidir.

    NAMAZDA SÖYLENEN SÖZLERİN ANLAMLARI

    Namaz sırasında okunan üç muazzam anlamlı ifade şunlardır:

    Sübhanallah

    Elhamdülillah

    Allahü ekber

    Bu üç ifadenin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

    Sübhanallah

    Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır.

    Elhamdülillah

    Hamd edilmeye layık yegâne güç Allah’tır, hamd ona mahsustur.

    Allahü ekber

    Allah, en büyüktür.

    Bu üç kutsi ifade hakkında Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur:

    “Sübhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah ise onu doldurmuş olur. Allahu Ekber demek gök ile yeryüzü arasını doldurur.” (Tirmizî)

    Başka bir hadiste ise bu kutsi ifadelerin zikir şeklinde okunması konusunda şunlar dile getirilmiştir:

    “Kim ki vakit namazlarının sonunda 33 defa Allah’ı tesbih ederse, 33 defa Allah’a hamd ederse ve 33 defa Allah’ı tekbir ederse ve yüzü tamamlamak için, ‘Lâilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ derse, deniz köpükleri kadar günahlar bağışlanır.” (Müslim)

    Semi’allahu limen hamideh ifadesinin anlamı

    Allah, kullarının sesini duyan demektir. Yüce Rabbimiz kendine hamd edeni işitir.

    Rabbena lekel hamd ifadesinin anlamı

    Rabbimiz, hamd sanadır.

    Sübhane rabbiyel azim ifadesinin anlamı

    Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

    Sübhanerabbbiyel a’la ifadesinin anlamı

    Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR   


Etiketler: Namazda söylenen sözlerin anlamları, namazdaki tesbihlerin anlamlarıDinin Direği Namaz, cemaatle namaz kılmanın önemi, Namaz, namaz nedir?, namazın şartları, namazın önemi, Kuran'da namaz, namaz nası kılınır, namaz kılmayanın cezası, namazın şartları, namazın farları, farz, vacip, sünnet namazlar Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular