Mekteb-i Derviş | İslam

    GÜNLÜK DERS

    Önce: 1 Fatiha ve 3 İhlâsı şerif okuyup, hâsıl olan sevabını; Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) mübarek ruhi şeriflerine, İmam Hz.Ali (r.a), İmam-ı Hasan (r.a), İmam-ı Hüseyin (r.a) Efendilerimiz’in mübarek ervah-ı şeriflerine ve Şeyh Hasan Basri (k.s) Hazretleri’nin, Pirimiz Gavsu’l-Azam Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri’nin ve Şeyh Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri’nin ruhlarına, Hocam Ebubekir Tanrıkulu Erzurumi’nin ruhunun makamına, gelmiş geçmiş bütün Silsile-i Meşayih Efendilerimiz’in ervahı şeriflerine ayrı ayrı hediye ettim dedikten sonra;

    Beş dakika ölüm hali tefekkür edilir. Sonra, Cenab-ı Hak’dan şeyhine kadar teveccüh ve  rabıta ederek, teveccühünü bozmadan verilen tesbihat ve dersleri okunur.

    Destur ya Şeyhim, destur ya silsilei meşayih Efendilerim, destur ya Gavsul Azam Abdulkadir Geylani hazretleri, destur ya şeyh Hasan Basri hazretleri, destur ya imam-ı Hüseyin (r.a), destur ya Hz.Ali keremallahü veche, destur ya Hz.Muhammed (s.a.v), destur ya Allah celle celalühu ve amme nevalühu vela ilahe gayruhu.

    3 defa; “İlahi ente maksudi ve rızake ve likaike matlubi” (Allah'ım Maksudum sensin ve senin rızandır, talebim sana kavuşmaktır)

    33 veya 100 defa; ”Estağfirullah-Elhamdulillah” sonunda bir kere; ”El Aziym, El Keriym, Er Rahiym elleziy Lailahe illa Hu el Hayyul Kayyume ve ettuvbu ileyh”

    33 veya 100 defa; ”Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed” sonunda bir kere; ”Vesahbihi vesellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyren kesiyra”

    33 veya 100 defa; ”Lailahe illallah” sonunda bir kere;” El Melikül Hakkul Mübiyn Muhammedün Resulullah Sadikul vağdil Emiyn”

    100 defa;”Allah (c.c)” sonunda;”Celle Celalühu ve amme nevalühu vela ilahe gayruhu”

    33 veya 100 defa;”Besmele ile İhlâs Suresini, Yani:

    Kul Hüvallahu Ehad Allhüssamed. Lem Yelidvelem Yüled. Velem Yekünlehü Küfüven Ehad. Sonunda;

    ”Sadakallahül aziym” dedikten sonra:

    1 Fatiha,3 İhlâsı şerif okuyup, sevabını; Sevgili Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) mübarek ruhi şeriflerine, diğer bütün peygamberanı kiram efendilerimizin, Efendimiz (s.a.v)’in anne, baba ve mümin ecdadının, Çâr-ı Yârı Güzin, Ezvacı Resul, Evladı Resul, Ashabı Resul, Ehli Beyt’in, tabiin, tebeu tabiin, eimmei müçtehidin, ulemai amiliyn, meşayıhi kâmilin, vasıliyn ve âlâ cemi-ı evliya-ı,veş şühedai, ves sülehai, ves sıddikıne, vel aşıkine, vel hazırine, vel kaibin ve âlâ Pirimiz Eş Şeyh es Seyyid Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretleri’nin, Şeyh Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri’nin, Hacı Mustafa Gürbüz Sivasi’nin (k.s), Hacı Mustafa Yaşar Göletderevi'nin (k.s) ruhlarına ve Hocam Ebubekir Tanrıkulu Erzurumi Hazretleri’nin ruhunun makamına ve bu tarikten gelmiş geçmiş bil cümle silsilei meşayih Efendilerimiz’in, Cemi Pirlerin, cemi evliyaların, ahirete intikal etmiş olan anamın, babamın, akrabai taalugatımın ve alâ cemi Mümin ve müminatın ve alâ cemi-i Müslim ve müslimatın ve alel melaiketi vel mukarrıbine kaffeten ammeh, cümlesinin ervahı şeriflerine hediye ettim. Sonunda El Fatiha denir.Etiketler: Mektebi Derviş, Tasavvuf, Tarikat, Hz.Muhammed, İslam, Allah, İman, günlük zikir, kadiri tarikatı günlük zikir | Mekteb-i Derviş

Benzer Konular