Mekteb-i Derviş | İslam

      HADİS-İ KUDSİ 25

    Allah Teala Şöyle Buyuruyor:    «Allah, kendinden başka ibadete müstahak bir ilâh olmadığını delillerle açıkladı. Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, o istediği din asla kendisinden kabul olunmaz.

    Her ne kadar bana isyankâr olanı ben helak edersem de, her iyilik eden de cennete hak kazanmış değildir (o, ancak benim lütfumla cennete girer).

    Benim rahmetimden ümit keseni, ben helâk ederim. Kim hakkı tanır da ona uyarsa, helâktan emin olur. Kim de bâtılı tanıyıp ondan korunursa, kurtulur. Kim Allah’ı bilir de ona itaat ederse, nebat bulur.

    Kim ahireti bilir de onu isterse, ona kavuşur. Gerçekten Allah dilediğine hidayet verir; ve siz akıbet ona döndürülürsünüz.

    Ey insanoğlu! Allah senin rızkını tekeffül edince, senin endişelenmen boşunadır. Harcananı yerine mal gelmesi Allah’dan olunca, cimrilik neden olsun?

    İblis, Allah’a düşman olunca, bu düşmana itaat niçin olsun? Ateşle azab edilmek olunca, neden istirahat edilsin? Her şey benim kaza ve kaderim ile meydana gelince, korku neden? Kaybettiğiniz şeye üzülmeyiniz ve Allah’ın size verdiği şeye de sevinmeyiniz. Gerçekten Allah öğünüp böbürlenen bütün kibirlileri sevmez.»

40 KUDSİ HADİS

HADİS-İ KUDSİ NEDİR?

Etiketler: Hadis-i kudsi, hadis, Hz.Muhammed, sünnet, Allah buyuruyor, sahabe, mektebi derviş, tasavvuf

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi