Mekteb-i Derviş | İslam

    HAKSIZLIK (ZULÜM) İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

    "...Zalimlerin ne sıcak bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır." (Mü’min, 40/18)

    "...Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur." (Hac, 22/71)

    Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

    "Câbir’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Zulümden (haksızlık etmekten) sakının, zira zulüm, kıyamet gününde (zulmeden için) zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının, zira cimrilik sizden evvelkileri helâk etmiştir; onları birbirinin kanını dökmeye, Allah’ın haram kıldığı şeyleri helâl görmeye sevk etmiştir." (M6576 Müslim, Birr, 56)

    "Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır." (M6580 Müslim, Birr, 60)

    "İbn Ömer (ra) anlatıyor: Peygamber sağ iken Veda Haccı’ndan söz eder, fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resûlullah Allah’a hamdü sena etti. Deccâl’dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı:

    –Allah’ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccâl’e karşı uyarmışlardır. Eğer Deccâl sizin aranızda çıkarsa, onun hâli size gizli kalmaz; siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını (eksiklerden münezzeh olduğunu) bilirsiniz. Deccâl’in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki! Allah, kanlarınızı ve mallarınızı, bu belde ve bu ayda, bu günün hürmeti gibi (birbirinize) haram kıldı. Tebliğ ettim mi, diye buyurdu. Sahâbîler:

    –Evet, dediler. Peygamber :

    –Allah’ım şahit ol, diye üç defa tekrarladı.

    –Aman ha, benden sonra, birbirinin boynunu vuran kâfirler gibi olmayın, size yazık olur, dedi. (B4402-B4403 Buhârî, Megâzî, 78; M426 Müslim, Îmân, 274)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Haksızlık (Zulüm) ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular