Mekteb-i Derviş | İslam

HANIMLARA İYİ DAVRANMAK İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

"...Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin..." (Nisâ, 4/19)

"Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." (Nisâ, 4/129)

Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi (kırılgan) yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı, üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın; buna kalkışmazsan o hâlinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum!" (B3331 Buhârî, Enbiyâ, 1; M3644 Müslim, Radâ’, 60)

"Abdullah b. Zem’a (ra) anlatıyor: Peygamber bir gün hutbede (Salih’e (as) mucize olarak) verilen dişi deveyi ve onu öldüreni zikretti, “Semûd kabilesi arasında gücü ve şirretiyle tanınan en bedbaht birisi o deveyi öldürmek için aralarından fırladı.” dedi ve sonra sözü kadınlara getirerek onlar hakkında öğütlerde bulundu ve “Sizden biriniz eşini köle döver gibi dövmeye kalkışıyor, muhtemelen de o gece kendisiyle aynı yatağı paylaşıyor.” dedi. Daha sonra yellenmeden ötürü gülüşmeye değinerek “Bazılarınız kendisinin de yaptığı bir şeye niçin güler ki?” buyurdu." (B4942 Buhârî, Tefsîr, (Şems) 1; M7191 Müslim, Cennet, 49)

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Mümin bir kimse, mümin hanımından nefret etmesin; çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir." (M3645 Müslim, Radâ’, 61)

"Muâviye b. Hayde (ra) anlatıyor:

–Yâ Resûlallah, hanımlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir, diye sordum.

–Yediğinden ona da yedirmek, giyindiğin gibi onu da giydirmek. Ayrıca yüzüne vurma, onu kötüleme, bir de darılıp ayrı yatmaya mecbur kaldığında bunu sadece evinde yap, buyurdu." (D2142 Ebû Dâvûd, Nikâh, 40, 41)

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlâkı en güzel olandır; en hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır." (T1162 Tirmizî, Radâ’, 11)

"İyâs b. Abdullah b. Ebû Zübâb (ra) anlatıyor: Resûlullah , “Allah’ın kadın kullarını dövmeyin.” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer, Resûlullah’a geldi ve:

–Yâ Resûlallah, kadınlar eşlerine karşı fazla cesurlaştılar, dedi. Resûlullah da bu konuda (sessiz kalarak âdeta) ruhsat verdi. Fakat birçok kadın Resûlullah’ın eşlerine gelerek kocalarının kendilerini dövdüğünden şikâyet ettiler. Bunun üzerine Resûlullah :

–Çok sayıda kadın Muhammed’in evine gelerek kocalarından şikâyet ediyorlar. Bu adamlar, hayırlı adamlar değildir, buyurdu." (D2146 Ebû Dâvûd, Nikâh, 41, 42)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Hanımlara İyi Davranmak ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular