Mekteb-i Derviş | İslam

    PEYGAMBERLER TARİHİ

    HZ.ADEM KİMDİR? YARATILIŞI, HAYATI, İLGİLİ AYETLER

    Bütün insanların ilk babası ve ilk peygamberi Adem aleyhisselâm’dır. Yüce Allah, bu alemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da, yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudreti ile Hazret-i Adem’in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazreti Havva’yı yaratmıştır.

    Bütün melekler Hazreti Allah’ın emri ile Adem’e secde ettiler, yalnız meleklerin arasında yaşayan ve aslında cinlerden bulunan İblis (Şeytan), kendisinin ateşten yaratılmakla Adem’den daha üstün olduğunu söyleyerek büyüklenmiş ve secde etmekten kaçınmıştı. Bunun cezası olarak da melekler arasından kovulmuş ve lanete uğramıştır.

    Yüce Allah özel bir ikram olarak Adem ile Havva'yı Cennet’e koymuş ve hikmeti gereği olarak cennette bulunan bir ağacın meyvesinden yemelerini kendilerine yasaklamıştı. Oysaki Şeytan, bir yol bularak Cennet’e girmiş ve bunlara kuşku vermiş. Demiş ki: Bu meyveden yerseniz, devamlı olarak burada kalırsınız. Hem de onlara bunu yemin ederek söylemişti.

    Adem ile Havva, yasak durumu unutarak o meyveden yemişler. Bunun üzerine cennetten çıkarılarak tekrar yeryüzüne indirilmişlerdir. Rivayete göre, Adem aleyhisselâm Serendib Adasına, Hazreti Havva da Cidde’ye indirilmiş, sonradan Mekke civarında Müzdelife denilen yerde buluşmuşlardır.

    Hazreti Adem ile Hazreti Havva hemen pişman oldular, tevbe edip istiğfarda bulundular. Yüce Allah tevbelerini kabul buyurmuş ve Adem’i kendi evlat ve torunlarına peygamber yapmıştır. Kendisine on sahi-felik bir kitap vermiştir.

    Rivayete göre, Adem aleyhisselâm bin sene veya dokuz yüz otuz sene yaşamıştır.

    Vefat edince, Serendib adasında veya Mekke-i Mükerreme’de Ebu’l Kubeys dağında gömülmüştür.

    Nuh aleyhisselâm tarafından gemiye alınmış olan mübarek cesetlerinin sonradan Beyt-i Makdis’e gömülmüş olduğu da rivayet edilmiştir.

    Hazreti Adem’den bir sene sonra da Hazreti Havva vefat edip, Cidde’de veya Hazreti Adem’in yanında gömülmüştür.


    Bilindiği gibi, Yüce Allah kudret ve hikmet sahibidir, dilediğini dilediği şekilde yaratır. Onun için Adem aleyhisselâmı insanların ilk babası olmak üzere mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Yoksa bir başka yaratıktan tekamül yolu ile meydana getirmiş değildir. Buna aykırı olan sözler, birer kuru görüşten ibarettir. İnsanların kadrini ve şanını bozduğu ve din bilginlerince aykırı bulunduğu için, bizce hiçbir önemi yoktur.


    Adem aleyhisselâmdan sonra peygamberlik, Allah tarafından Hazreti Şit’e verilmişti. Şit aleyhisselâm, Hazreti Adem’in en güzel ve en sevgili oğludur.
    Rivayete göre Hazreti Adem’in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş ve 912 sene yaşamıştır. Ölünce Ebu Kubeys dağında Hazreti Adem’in yanma gömülmüştür.


    Hazreti Şit’e peygamberlik, tevhid ve teşbih esaslarını kapsayan elli sahifelik bir kitap verilmiş ve Hazreti Adem’in vasiyeti üzerine kardeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kabe-i Muazzama’yı Hazreti Adem, diğer bir rivayete göre de Hazreti Şit ilk kez olarak taştan bina etmiştir.
    Şit’in anlamı “Hibetullah”(Allahın bağışı)dır. Hazreti Adem’e Kabil tarafından şehid edilen Habil’e bedel olarak Allah tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata “Şis” de denilmektedir.

TÜM PEYGAMBERLER

Etiketler: Hz. Adem Kimdir Hayatı İlgili Ayetler, Yaratılışı, Peygamberler Tarihi, Hz.Adem kimdir, Adem aleyhisselam, Havva, Kısaca | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular