Mekteb-i Derviş | İslam

    HZ.ALİ'DEN (R.A.) NASİHATLAR SÖZLER

    "Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır. Kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir."

    ***

    "Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve şerefinizi de kaybedersiniz."

    ***

    "Malın doğru olmayan yerde harcanması savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyada yüceltir, ama ahirette alçaltır; insanlar arasında onurlandırır, ama Allah katında küçültür."

    ***

    "İyi bir dilekle selamlanırsan, daha iyisiyle karşılık ver. Bir el sana ihsanda bulunursa, ona daha fazlasını ver. Bununla birlikte fazilet ilk başlayanındır."

    ***

    "Kardeşin senden alakasını kestiğinde ziyareti; yüz çevirdiğinde lütuf ve yakınlığı; cimrileştiğinde cömertliği; uzaklaştığında yakınlaşmayı; sert davrandığında yumuşak davranmayı; suç işlediğinde özrü kabul etmeyi üstlen."

    ***

    "Çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın hayası azalır. Hayası azalanın takvası azalır. Takvası azalanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme girer."

    ***

    “Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin. Zîrâ bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.”

    ***
    “Huşûsuz kılınan namazda, dilin âfetlerinden ve boş şeylerden sakınmaksızın tutulan oruçta, Kur’ân’ı tefekkürsüz okumakta, kalbe nakşolmayan ilimde, infâk edilmeyen malda, zor günlerde gösterilmeyen kardeşlikte, şükredilmeyen nîmette, gönülden edilmeyen ihlâssız duâda hayır yoktur.”

    ***
    “İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.”


    “Cennet cömertlerin, cehennem câhillerin yeridir.”


    “Âlimlere; «Niçin öğretmediniz?» sorusu sorulmadan câhillere; «Niçin öğrenmediniz?» sorusu sorulmayacaktır.”


    “Cenneti arzulayan, hayırlara koşar. Ateşten korkan, şehvetlerden sakınır. Öleceğine inananın, nefsânî ve şehvânî lezzetleri yıkılır. Dünyayı bilene, musîbetler zâhir olur.”


    “Namus, güzelliğin sadakasıdır.”


    “Dinde edep ve mürüvvet, akl-ı selîmin meyvesidir.”


    “Aklı tam olanın, sözü az olur.”


    “Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.”


    “Soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.”


    “Alçakça söylenen söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabına yine onlarla cevap verir.”


    “Câhil ile sakın latîfe etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.”


    “İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz.”


    “Eğrinin gölgesi de eğri olur.”


    “Allâh’ın kullarına karşı hüsn-i zan sâhibi ol. Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun.”


    “Yanında Allâh’ın, Rasûlullâh’ın ve evliyânın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allâh’ın sünneti, sırrı gizlemek; Rasûl’ün sünneti, insanlar arasında güzel ahlâk ile idâre yolunu bulmak; evliyânın sünneti de, insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.”


    “Bir adamla dost olmak istersen (önce) onunla muayyen bir mesâfede kal; bu durumda iken sana normal davranırsa dostluğunu sürdür, yoksa vazgeç.”


    “Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalb, iki zıt meşgûliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir.”


    “Mü’minin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.”


    “Nîmetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.”


    “Övünmek Âdemoğlunun neyine ki?! Evveli nutfe, sonu ise cîfedir! Kendi rızkını dahî yaratamadığı gibi, kendini helâkten de kurtaramaz.”


    “Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine (yâni sana tebessüm hâlinde), bir gün de aleyhine (yâni hüzün içinde)dir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryâd ü figân etme!”


    “Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.”


    “Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır.”


    “Dört şey devam ettiği müddetçe din ve dünya, huzur ve selâmetle ayakta duracaktır:
    1. Zenginler, kendilerine verilen mal ile cimrilik etmedikçe.
    2. Âlimler, öğrendikleri ve bildikleri şeyle amel ettikçe.
    3. Câhiller, bilmedikleri şeyle kibirlenmedikçe.
    4. Fakirler de âhiretlerini dünyalarına satmadıkları müddetçe.”


    “Zenginlerin, Allah katındaki mükâfâtı taleb ederek tevâzu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise, fakirlerin Allâh’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağnî davranmalarıdır.”


    “Mahrûmiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.”


    “İffet, fakirliğin; şükür de zenginliğin süsüdür.”


    “Cimrilik bütün kötü ahlâkı kendinde toplar.”


    “Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allâh ile ticâret yap. Eline nîmet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allâh’ın nîmetlerini elinden kaçırma!”


    “Dünyanın; nîmetlerinden İslâm nîmeti sana kâfîdir. Meşgûliyetlerinden, tâat meşgûliyeti sana kâfîdir. İbretlerinden, ölüm ibreti sana kâfîdir.”


    “İlim, en hayırlı mirastır. Edep, en hayırlı sanattır. Takvâ, en hayırlı azıktır. İbâdet, en hayırlı sermayedir. Sâlih amel, en hayırlı rehberdir. Güzel ahlâk, en hayırlı yakın dosttur. Hilim, en hayırlı yardımcıdır. Kanaat, en hayırlı zenginliktir. Ölümü tefekkür, en hayırlı uslandırıcıdır.”


    “Amel-i sâlih gibi ticâret, sevap gibi kazanç, Allâh’ın tevfîki gibi fayda, tevâzû gibi asâlet, ilim gibi şeref, şüphelilerden uzak durmak gibi verâ, güzel ahlâk gibi Allâh’a yakınlık, farzları edâ gibi ibâdet, tedbir gibi akıl, birlik ve beraberlik gibi insanı kendini beğenmekten uzak tutan başka bir haslet yoktur.”


    “Amellerin en güç olanı dört haslettir:
    1. Öfkeli anda affetmek.
    2. Muhtaçken de cömert davranmak.
    3. Kapalı ve tenha yerlerde nefsin şerrinden korunmak.
    4. Korktuğu veya bir menfaat umduğu kimseye karşı da doğru söylemek.”


    “Küçük musîbetleri büyük göreni, Allah büyük musîbetlere mübtelâ kılar.”


    “Mal, nefsânî arzuların hammaddesidir. (Nefsânî ve dünyevî) arzular, sıkıntıların anahtarıdır. Hased de boş yorgunluğun bineğidir.”


    “(Dünyevî) arzu ve ümitler, basîretli kimseleri dahî âmâ eder.”


    “Kişinin kıymeti, istek ve arzularının kıymeti kadardır.”


    “Kim nefsin bitmek bilmeyen istek ve arzularının zebûnu olursa, amelleri de kötü olur.”


    “Nasîb, kendisine gelmeyene de gider.”


    “Canlarınız için cennetten başka bir karşılık ve değer yoktur. Öyleyse canlarınızı ancak cennet karşılığında satın!”


    “Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın zâhirî görünüşüne baktıkları zaman onlar, dünyanın içyüzünü görürler.”


    “Bir kul, Allâh’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmezse îmânı kâmil olmaz!”

    "Komşuluğu korumak, ahde uymak, iyiliğe itaat, kibre karşı çıkmak, fazileti almak, aşırılıktan sakınmak, öldürmeyi büyük suç olarak görmek, insanlar için insaflı olmak, öfkeyi yutmak ve yeryüzünde fesat çıkarmaktan sakınmak gibi övülecek hasletler için mutaassıp (tutucu) olun."


Etiketler: Hz.Ali'den (r.a.) Nasihatlar Sözler, özlü sözler, Allah Dostlarından Nasihatlar Sözler, Alimlerden Velilerden Nasihatlar Sözler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular