Mekteb-i Derviş | İslam

PEYGAMBERLER TARİHİ

    HZ.ELYESA ALEYHİSSELAM KİMDİR, HAYATI, İLGİLİ AYETLER

    Babasının adı Ahtup’tur. Muhterem annelerinin adı bilinmemektedir. Hz. İsa’dan sekiz asır evvel Ba’lbek’de doğmuşlardır. Kendisine “ihtiyar hanımın oğlu” anlamına gelen “İbn-i Acuze” denilmektedir.
    Hz. İlyas’dan sonra peygamberlik ile görevlendirilmiştir.
    Kuran’da iki yerde ismi zikredilmektedir:
    "İsmail’e, Elyasa’ya, Yunus’a, Lut’a hidayetle peygamberlik ihsan ettik. Hepsini alemler üzerine üstün kıldık." (Enam Suresi, 129)
    Ayette Elyasa aleyhisselam, tıpkı Hz. İsmail, Hz. Yunus ve Hz. Lut gibi üstün bir peygamber olarak zikrediliyor. O da tıpkı diğer peygamberler gibi ümmeti için hidayet rehberi kılınmıştır.
    Hz. Elyasa kavmini ilahi vahye davet etmiş, onlara sayısız öğüt ve tavsiyelerde bulunmuştur.
    Fakat İsrail oğullan, İlyas aleyhisselâmdan sonra bu peygamberin de öğütlerini kabul etmediler.
    Olan bu gelişmeler üzerine, Hz. Elyasa kavmine şöyle seslenmiştir:
    - Ey kavmim, putperestlikten dönmez ve Allah’a iman etmezseniz pek yakında üzerinize bir azap gelecektir. Geliniz, iman ediniz...
    Netice itibariyle İsrail oğullan kendilerine gelmiş, ilk atalarından olan Hazreti Musa’nın şeriatını bırakarak ve hiçbir şekilde Hz. Elyasa’nın tavsiyelerini dikkate almayarak birbirleri ile uğraştılar.
    Sonunda üzerlerine Asuriye Devleti musallat oldu, hakimiyet kurdu.
    Allah bu konu ile alakalı Kuran’da şöyle buyurmuştur:
    " İşte biz, zalimlerden kimini kimine günahları yüzünden böyle musallat ederiz."
    Hazreti Elyasa, İsrail oğullarının bu yolsuz hareketlerinden usanarak, hilafeti Zülkifl aleyhisselâma bıraktı ve arkasından da vefat etti.
    Rivayetlere göre Hz. Elyasa yüz yirmi veya yüz yirmi yedi sene yaşamıştır.
    Kuran’daki ayet şöyle demektedir :
    "İsmail’i, Elyasa’yı, Zülkifl’i de an. İşte bütün bunlar hayırlı insanlardı." (Sad, 48)
    (Ulema bu ayetle, peygamberlerin günahtan masum olduklarına delil getirmişlerdir. Çünkü Allah, hepsinin en hayırlılardan olduklarını söylemiştir. Bu hayırlılık onların fiillerine ve sıfatlarına da şamildir.)

TÜM PEYGAMBERLER

Etiketler: Hz. Elyesa Kimdir Hayatı İlgili Ayetler, Kısaca Hayatı, Peygamberler Tarihi, Hz.Elyesa kimdir, Hz.Elyesa peygamber, Elyesa nereye peygamber gönderildi, Sad suresi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular