Mekteb-i Derviş | İslam

PEYGAMBERLER TARİHİ

    HZ.NUH ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, GEMİSİ, TUFAN, İLGİLİ AYETLER

    Hazreti Adem’den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş; fakat Allah’ın birliğine dayanan gerçek tevhid dinini bırakıp putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşlarında bulunan Hazreti Nuh aleyhisselâm peygamber olarak gönderildi.

    Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah, elbette iman eden kullarına yardım edecekti. Kafirlerin azgınlığına karşı kırk sene yağmurları kesti. Bu zaman zarfında iman etmeyenlerin malları ve hayvanları helak oldular. Bağları bahçeleri kuruyup, kadınları doğum yapamaz oldular. Nesilleri kesilmek üzereydi. Sanki göklerden felaket iniyordu üzerlerine.

    Hz. Nuh ile alay eden şımarık zenginlerin bütün ümit dalları kurumuştu. Açlık ve kıtlıktan perişan olan bu insanlar Hz. Nuh’un huzuruna gelerek ona dertle-rini anlattılar. Bu sıkıntılardan nasıl kurtulacaklarını soruyorlardı. Kendilerine bir yol göstermesini istiyorlardı Hz.Nuh’dan.

    Hz. Nuh gelişen bu olaylara karşılık, kavmini düşünceye, Allah’a imana ve şükretmeye davet ediyordu. Fakat bu kadar sene öğüt ve mucizeler ile kendilerine nasihatte bulunulan bu insanlar nasıl iman edeceklerdi ya da hangi düşüncelere istinaden Allah’dan yardım isteyeceklerdi?

    Hz. Nuh defaatle şunları dile getiriyordu.

    - Ey kavmim, insafa geliniz. Hiçbir şeye zaran ya da kârı dokunmayan putlara tapmaktan vazgeçin. Sizi bekleyen ebedi bir azaptan ve dehşetli bir beladan Allah’a sığının..

    Bu çağrı ve nasihatleri hiçbir fayda vermedi; bu muhterem peygamberin dokuz yüz elli sene süren öğütlerini dinlemediler.

    Sonunda Hazreti Nuh, Yüce Allah’ın emri ile bir gemi yaptı. İnananlar Allah’ın adını anarak gemiye bindiler. O gün Recep ayının onuncu günü idi. Gemiye binen insanların sayısı ancak seksen kadardı.

    Nuh’un 950 senelik uzun bir mücadelesinin neticesinde ancak bu kadar kişi ona ve söylediklerine inanmıştı.

    Bu gemi tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yeryüzünden sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başladı, sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı. Buna “Tufan” olayı denir ki, beş veya yedi ay devam etmiştir.

    Nuh aleyhisselâm, Sam, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer müminleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Hazreti Nuh’un Yam veya Ken’an adındaki oğlu da, kendisine inanmayıp bu günahkâr kavim arasında boğulup gitmiştir.

    Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış, Hazreti Nuh’un gemisi de Musul civarında “Cudi” denilen dağın üzerine Muharrem’in onuna rastlayan “Aşura” gününde oturmuştu.

    Rivayete göre kırkı erkek, kırkı kadın olmak üzere seksen kişiden ibaret bulunan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah’ın dinine bağlı kaldıkları için selâmete ermişlerdi.

    Hazreti Nuh’a İkinci Adem denir. Çünkü yeryüzündeki insanlar Tufan’dan sonra bütün onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka diller meydana gelmiştir.

    Rivayete göre, Hazreti Nuh’un oğlu bulunan Sam Arablann, Farsların, Rumların, Ham Sudan kavminin, Yafes de Türklerin babasıdır.

    Hazreti Nuh Tufan’dan sonra altmış sene veya lüç yüz elli sene kadar daha yaşamıştır.

    Nuh aleyhisselâm ve diğer kimselerin çok uzun seneler yaşamış oldukları çok görülemez. Yüce Allah ilk insanları hikmeti gereği çok yaşatmıştır. Allah’ın kudretine göre güçlük yoktur. Zaten varlığımızın her anı onun kudreti ile ayaktadır. Yoksa bir an bile yaşamak mümkün değildir. Onun için Yüce Allah dilediğini uzun ömre kavuşturur. Artık bu seneleri ay ve mevsimlere çevirmeye gerek yoktur.

    Tufan olayına gelince, bu, alimlerin çoğunluğuna göre genel olmuştur, bazı alimlere göre de özel bir bölgede olmuştur; yalnız Hazreti Nuh’un bulunduğu Babil bölgesine ve etrafına aittir. Gerçeğini Allah Teâlâ Hazretleri bilir.

TÜM PEYGAMBERLER

Etiketler: Hz. Nuh Kimdir Hayatı Gemisi Tufan, ilgili ayetler, Peygamberler Tarihi, Hz.Nuh kimdir, nuh peygamber, hangi kavme gönderildi, peygamberliği, Tufan, Aşure | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular