Mekteb-i Derviş | İslam

    HZ.NUH'UN DUASI

    Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd Suresi,43); “Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin” diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, “Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O hâlde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim” (Hûd Suresi,45-46) buyurmuştur.

    Bu uyarı sonunda Nuh (a.s.), Allah‟a şöyle dua etmiştir:

    “Rabbi innî e‟ûzü bike en es‟eleke mâ leyse lî bihî ‟ılm. Ve illâ teğfirlî ve terhamnî ekümminelhâsirîn.”

    “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!” (Hûd Suresi,47)

    Kur'ân‟da Nuh (a.s.)‟ın şu duaları da zikredilmiştir:

    “Rabbinsurnî bimâ kezzebûn.”

    “Ey Rabbim! (Kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” (Mü‟minûn Suresi,26)

    “Rabbiğfirlî veli-vâlideyye ve limen dehale beytiye mü‟minen ve lil-mü‟minîne velmü‟ minâti ve lâ tezidiz-zâlimîne illâ tebârâ.”

    “Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü‟min olarak evime girene ve bütün mü‟min erkek ve mü‟min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır.” (Nûh Suresi,28)


Etiketler: Hz. Nuh'un Duası | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular