Mekteb-i Derviş | İslam

    HZ.OSMAN'DAN (R.A.) NASİHATLAR SÖZLER

    "Ey insanlar! Allah'a muhalefetten sakınınız. Çünkü Allah'a muhalefetten sakınmak bir ganimettir. En akıllı insan kendisini hesaba çeken, kendini iyi idare eden, ölümden sonrası için iyi amel yapan ve kabrin karanlığı için Allah'ın nurundan faydalanandır."

    "Ey ademoğlu! Bilmiş ol ki; ruhunu almakla vazifeli olan melek seni bırakmaz ecelin geldiğinde seni bırakıpta başkasına gitmez. Sanki bırakıpta sana gelecekmiş gibi ölüme hazır ol. Gafil olma çünkü sen unutulmuş değilsin."

    "Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız. Kimsenin görmediği, vâkıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız. Cennet mutluluğunu bilerek, istirahat eden ve Allah'ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim."

    "Namus ve şerefinizi koruyun ki Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin."

    "Kul gözleri gördüğü halde Allah'ın kendisini âmâ olarak haşretmesinden korksun. Hikmetten anlayana manalı bir söz kafidir. Ma'nen sağır olanlar zaten Hakk'ı duyamaz."

    * Siz geçici bir hayat evinde bulunuyor ve ömrünüzün geri kalan kısmını bekliyorsunuz. Şu halde ölüm gelmemişken yapabileceğiniz işlerin en faydalısını yapmaya acele ediniz. Bir bakarsınız ki, beklenmedik bir saatte ölüm sizi yakalar. Unutmayınız ki, bu dünya bir yalan ve aldatma temeli üzerine kurulmuştur.

    * Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah'In azabını unutturup, sadece affına güvendirerek sizi isytana sürüklemesin. Sizden önce geçen kimselerin halinden ibret alın. Sonra çalışın ve gaflete düşmeyin. Çünkü siz gaflete düşseniz bile, sizin işlerinizin tespitinde gaflete düşülmez.

    * Dünyayı ekip biçenler, süslü evler ve yüksek saraylar yapanlar, uzun uzun zevk ve safa sürenler nerede? Dünya onları fırlatıp atmadı mı?

    * Cenab-ı Hak dünyaya ne kadar önem vermişse, siz de o kadar önem veriniz. Âhiret için çalışınız. 

    * Unutmayın ki, dünya hayatı süslü ve çekici bir hayattır. Birçok kimseler onun ağına düşmüşlerdir. Sakın ona bel bağlamayın. Çünkü dünya güvenilecek bir yer değildir. Biliniz ki, dünya kendisine sırt çevirenler dışında kimseye rahat ve huzur vermez.

    * Cennetle cehennem arasında, hangisine girmekle emrolunacağımı bilmeksizin bulunacak olsam, hangisine gideceğimi öğrenmeden evvel bir kül yığını olmayı tercih ederim.

    * Allah'a yemin olsun ki, ne cahiliye devrinde ve ne de müslüman olduktan sonra hiç zina etmedim. Müslüman olduktan sonra sadece edep ve hayâm arttı.

    * Vallahi, eğer aranızdan bir köle dahi beni hakka iletecek olsa onun dediğini yerine getiririm. Ben Allah'a giden yolun dışında hiçbir yol olmadığını beyan ederim.

    * Hikmetten anlayana manâlı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar zaten hakkı duyamaz.

    * Biliniz ki, Allah kiminle beraberse o hiçbir şeyden korkmaz, Allah kime gazap etmişse onun affını isteyeceği kimse yoktur.

    * Küçük çocukları kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız hırsızlık yaparlar. Elinde bir sanatı olmayan câriyeleri de kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız zina yaparak istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar. Namus ve şerefinizi koruyunuz ki, Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun! Yiyeceklerinizin helâl ve temiz olmasına dikkat edin!

    * Bu ümmetin belâlısı, bu nimetin nankörü, ayıplayan ve yerendir. Size sevdiğinizi gösterirler, sevmediğinizi sizden saklarlar. Lehinizde konuşurlar, siz içinizi dökersiniz; (daha sonra) fitne çıkaracak durumda olanların peşine düşerler.

    * Dinin sınırlarını korumanız, sözlerinizde durmanız, bulduğunuza razı olmanız, yoğa sabretmeniz gerekir.

    * Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.

    * Askerler taşlanmaz (küçük düşürülmez).

    * Siz İslam'ın temelisiniz; bozulursanız bütün insanlar bozulur, düzelirseniz bütün insanlar düzelir.

    * Siz konuşkan başkandan daha çok, çalışkan başkana muhtaçsınız.

    * Danışınız ve doğru görüşe ulaşmak için çalışınız.

    * Güzel edep ve şüpheden sakınma iki iyi huydur, bunların üçüncüsü yoktur.

    * En iyi insan, Allah'ın kitabına sığınan ve sarılandır.

    * Görevden alınan memurun verdiği hediye, görevde iken verdiği hediye gibidir.

    * Allahtan başka gidilecek yer (gerçek bir sığınak) yoktur.

    * Ya sabreder veya pişman olursun!

    * Zorbalar da dahil, her canlı çocuğunu sever.

    * Fâni olana bâki olanı tercih ediniz.

    * Şayet Allah'ın Kitabı'nda, ayaklarımı zincirlemek için bir delil bulabiliyorsanız, durmayın hemen zincirleyin.

    * Boynum vurulsa dahi, Peygamber(s.a.v) memleketini hiçbir şeye tercih etmem.

    * Ben kendimi feda ederek mü'minleri koruyacağım.


Etiketler: Hz.Osman'dan (r.a.) Nasihatlar Sözler, Özlü Sözler, Allah Dostlarından Nasihatlar Sözler, Alimlerden Velilerden Nasihatlar Sözler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular