Mekteb-i Derviş | İslam

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

(CENNETLE MÜJDELENEN ON SAHABE)    

    HZ.SA'D BİN EBİ VAKKAS (R.A.) KİMDİR? HAYATI ve VEFATI

     (ALLAH ONDAN RAZI OLSUN)

    (D.M.593-V.M.675)
    Ashâb-ı kiramın büyüklerinden ve İran’ı zapt eden ordunun kumandanı. Dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabîden biridir. M. 593 Tarihinde Fil Vak’asından 23 yıl sonra, imanın beşiği Mekke-i Mükerreme’de Doğdu. 675 Tarihinde Medine-i Münevvere/Akik’de vefat etti. Kâinatın Fahrine Nebilik verildiği zaman 17 yaşında idi. Nesebi hem baba hem de anne tarafından Peygamberimiz (s.a.v.)’le birleşir.
    Sa’d, Abdurrahman ismini ona Müslüman olduktan sonra Resulullah (s.a.v) vermiştir.  Cahiliye döneminde adı, Abdü'l Kabe veya Abdü Amr'dır. Künyesi Ebu İshak, Ebu Vakkas’tır.
    İslâmiyet’in, ilk yıllarında Müslümanlar müşriklerden çok eza ve cefâ görüyorlardı. Hz. Sa’d(r.a) da çok eziyet çekmişti. Ashâb-ı kiram ibâdetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Hz. Sa’d’ın karşısında olan sadece annesi değildi, bütün müşriklerdi. O sırada Mekke müşrikleri, sayıları çok az olan Müslümanlara işkence ediyorlar, çeşitli hakarette bulunuyorlardı. Hz. Sa’d(r.a) ilk Müslüman olan Sahâbîlerden birkaçı ile beraber, Hz. Sa’d, Sâid bin Zeyd (r.a.), Habbâb bin Eret (r.a.) ve Ammar bin Yâsir ile (r.a.) ibadetlerini yapabilmek için Ebû Lüb Vadisi’ne gittiler. Abdest alıp namaz kılmaya başladıkları bir sırada müşriklerden bir grup, onları gördü ve yanlarına geldi. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebû Süfyân, birkaç müşrikle beraber yanlarına gelerek onların namazlarıyla alay etmeye ve kötülemeye başladılar. Yaptıkları ibadetin manasız olduğunu söylemeye başladılar. (Ebû Süfyân, o sırada henüz Müslüman olmamıştı) Bunun üzerine birbirlerine girdiler. Hz.Sa’d(r.a), eline geçirdiği bir deve kemiğiyle bir müşriğin başını yardı. Diğer sahabiler de karşılık verince, bunu gören diğer müşrikler korkuya kapılıp kaçtılar. Böylece Hz. Sa’d(r.a), Allah yolunda, ilk kâfir kanı döken Sahâbî oldu. (İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, C. III, S. 139-140 .el-İsâbe, 2: 290.)
    Hicri 55 yılında vefat etmiş, Bâkî mezarligina defnedIlmistir.

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE (DİĞERLERİ)

Etiketler: Aşere-i Mübeşşere, Cennetle Müjdelenen On Sahabe, Hz. Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) Kimdir? Hayatı ve Vefatı, kısaca hayatı | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular