Mekteb-i Derviş | İslam

    İHLAS VE İYİ NİYET İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

    "Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur." (Beyyine 5)

    "Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır..." (Hac 37)

    "De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir; göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kādirdir." (Al-i İmran 29)

    Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

    "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulü'ne hicret ederse o gerçekten Allah'a ve Resulü'ne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti, hicretine sebep olan şeyedir." (Buhari Bed'ül vahy, Müslim İmare 155)

    "Ebû Yezîd Ma`n İbni Yezîd İbni Ahnes radıyallahu anhüm -Ma`n de, babası Yezîd de, dedesi Ahnes de sahâbîdir- şöyle dedi:

    Babam Yezîd sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı ve onları Mescid-i Nebevî de oturan birinin yanına koydu. Ben Mescid’e uğrayarak paraları aldım ve babama götürdüm.

    Babam:

    - Vallâhi ben onları sen alasın diye bırakmamıştım deyince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına giderek durumu arzettim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

    - “Yezîd! Sen niyet ettiğin sadaka sevabını kazandın. Ma`n! Aldığın para da senindir.” (Buhârî, Zekât 15)

    “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9)

    "Ebû Mûsâ Abdullah İbni Kays el-Eş`arî radıyallahu anh şöyle dedi:

    Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

    – Biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki kendine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır? diye soruldu.

    Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi:

    – “Kim, İslâmiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır.” (Müslim İmare 150, Buhari Tevhid 28)


KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER


Etiketler: İhlas ve İyi Niyetle İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi