Mekteb-i Derviş | İslam

KUSURLARIN ÖRTÜLMESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

"İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve âhirette çok acıklı bir azap vardır... (Nûr, 24/19)

Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir insan, dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter." (M6595 Müslim, Birr, 72)

"Ebû Hüreyre’nin (ra), Resûlullah’tan şöyle işittiği nakledilmiştir: Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri, Allah tarafından (er geç) affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken, sabahleyin “Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım.” demesi, kendi kabahatini teşhirdir. Hâlbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o, Allah’ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor." (B6069 Buhârî, Edeb, 60; M7485 Müslim, Zühd, 52)

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir cariyenin zina ettiği tespit edilirse cezası verilsin. Ceza tatbik edildikten sonra bu husustan dolayı kendisi aşağılanmasın. Sonra ikinci defa zina ederse yine gereken ceza verilsin, fakat bundan dolayı yine aşağılanmasın. Üçüncü defa zina edecek olursa sahibi onu kıldan bir ip karşılığında dahi olsa satsın." (B2152 Buhârî, Büyû’, 66; M4445 Müslim, Hudûd, 30)

"Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: Şarap içen bir kişiyi Peygamber’in huzuruna getirdiler. Peygamber :

–Bunu dövün, buyurdu. Ebû Hüreyre diyor ki:

–Bunun üzerine içimizden bazıları eliyle, bazıları da nalın ile, kimi de elbisesi ile vurdu. Cezası icra edildikten sonra, suçlu dönüp gidince oradakilerden biri:

–Allah seni rezil etsin, dedi. Resûlullah :

–Böyle demeyin, onu ayartması için şeytana yardımcı olmayın, buyurdu." (B6777 Buhârî, Hudûd, 4)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Kusurların Örtülmesi ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi