Mekteb-i Derviş | İslam

    MERHABA BAHRİ SÖZLERİ

    MERHABA BAHRİ DİNLE


    Mefhar-i Kâinat Hazret-i Fahr-i Alem

    Muhammed Mustafâ râ Salevât


    Yâradılmış cümle oldu şâdümân

    Gam gidûb âlem yeniden buldu cân


    Cümle zerrat-ı cihân-idûb nidâ

    Çağnşûben dediler kim merhabâ


    Merhaba ey âl-i sultân merhabâ

    Merhabâ ey kân-ı irfân merhabâ


    Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ

    Merhabâ ey derde dermân merhabâ


    Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl

    Merhabâ ey âşinâ-yi Ziilcelâl


    Merhabâ ey mah-ü hurşîd-i Hüdâ

    Merhabâ ey Hakk’dan olmayan cüdâ


    Merhabâ ey âsi ümmet melceî

    Merhabâ ey çâresizler eşfeî


    Merhabâ ey cân-ı bâkî merhabâ

    Merhabâ ey uşşâka sâkî merhabâ


    Merhabâ ey kurre-tül ayn-i Halîl

    Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celîl


    Merhabâ ey rahmeten lil âlemîn

    Merhabâ sensin şefî-al müznibîn


    Merhabâ ey Pâdişâh-i dû cihân

    Senin için oldu kevn-ile mekân


    Ey cemâlî gün, yüzü bedr-i münîr

    Ey kamü düşmüşlere sen dest-gîr


    Dest-ğîrîsin kamû üftâdenin

    Hem penâhı bende-vü âzâdenin


    Ey gönüller derdinin dermânı sen

    Ey yarâdılmışlann sultânı sen


    Şensin ol sultân-ı cümle enbiyâ

    Nûr-i çeşm-i evliyâ-vü asfiyâ


    Ey risâlet tahtının sen hâtimî

    Ey nübüvvet mührünün sen hâtemî


    Çünkü nûrun rûşen-etdi âlemi

    Gül cemâlin gülşen-etdi âlemi


    Oldu zâil zulmet-i cehl-ü dalâl

    Buldu bâğ-ı marifet ayn-i kemâl


    Yâ habiballâh bize imdâd kıl

    Son nefes dîdânn-ile şâd kıl


    Ger dilersiz bûlâsız od-dan necât

    Aşk-ile derd-ile edin es-salât

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-illezî câe bil-hakkıl mübin ve erseltehû rahmetel-lil-âlemin.


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Merhaba Bahri Sözleri, Mevlid-i Şerif Nasıl Okunur?, Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid-i Şerif bölümleri nelerdir, mevlid nasıl yapılır, Mevlid-i Şerif bahriler, cenaze mevlidi nasıl olur, mevlidde neler okunur, mevlid bidat midir, Mevlid-i Şerif dinimizde var mıdır | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular