Mekteb-i Derviş | İslam

    MUHYİDDİN İBN’ÜL ARABİ'DEN (K.S.) NASİHATLAR SÖZLER

    "Kalbini Allâh’ın zikrine alıştırırsan, mutlaka kalbin zikrin vereceği nûrla nûrlanır. O nûr, kalb gözünün açılmasını sağlar."

    "Allâh’ın kullarına, şefkat ve merhametle muâmele et. Merhametini bütün canlılara bolca saç. Şöyle deme: “Bu ottur, cansızdır, faydası yoktur.” Evet, onların faydası ve birçok da hayrı vardır. Yaratılmışı kendi hâline bırak ve ona, yaratıcının merhametiyle merhamet et. İsteyeni boş çevirme, güzel bir sözle dahî olsa onun gönlünü al, güler yüz göster. İleride Allâh’a mülâki olacağını düşün."

    "Dünyâlık için Allâh’tan başkası seni kul edinmesin. Çünkü sen, ancak seni kul olarak kabul eden Allâh’ın kulusun."
    "Allâh’ın mümin kullarına selâm vermek, yemek yedirmek, işlerini görmek sûretiyle muhabbet göstermelisin. Şunu iyi bil ki, müminlerin tümü, tek bir insan, tek bir vücûd gibidir."
    "Kendini cemâate alıştır. Allâh korkusundan ağlamaya çalış. Allâh’ın ipine sarıl. Allâh’ın sevip hoşnut olacağı şeylere rağbet göster."

    MUHYİDDİN ARABi'NiN DUASI

    “Ya Kâdiru, ya Zâhiru, ya Bâtınü, ya Latîfü, ya Habîrü, kavlihül hakku ve lehül mülke yevme yunfehu fissûr, Âlimül gaybi veĢĢehâdeti ve huvel Hakîmul Habîr.”

    “Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey herşeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey herşeyden haberdar olan (Allah). O‟nun sözü doğrudur. Sûra üfürüldüğü vakitte ululuk ona mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O‟nun katındadır. Zira O, hem Hâkim ve hem de Habîrdir.”

    Cenabı Hakkın güzel isimlerinden birkaç önemli isimlerde bu duanın içindedir. Büyük islam âlimlerimizden ve bilhassa tasavvuf sahasında imam denilecek nitelikte bulunan Muhiddin-i Arabi hazretlerinin bu duası sığınılacak ve okunacak bir duadır. Ehli olanlar ve biraz manaya aşina olan kimseler bu duayı okurken onda olan halaveti anlayacaklardır. Ahiretteki rezaletten sığınılmakta ve bize de bir nümune halinde gösterilmektedir.


Etiketler: İbni Arabi, Muhyiddin İbn'ül Arabi'den (k.s.) Nasihatlar Sözler, özlü sözler, Allah Dostlarından Nasihatlar Sözler, Alimlerden Velilerden Nasihatlar Sözler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular