Mekteb-i Derviş | İslam

    MÜNACAT BAHRİ SÖZLERİ

    MÜNACAT BAHRİ DİNLE


    Yâ İlâhî ol Muhammed hakkı-çün

    Ol şefaat kânı Ahmed hakkı-çün

    Sidre-vü arş-i muallâ hakkı-çün

    Ol sülûk-i seyri âlâ hakkı-çün


    Ol gece söyleşilen söz hakkı-çün

    O gece hakkî gören göz hakkı-çün

    Sırr-ı fürkan nûr-i âzam hakkı-çün

    Kuds-ü Kâbe Merve Zemzem hakkı-çün


    Gözü yâşı hakkı-çün âşıklann

    Bağn başı hakkı-çün sâdıkların

    Aşk-odundan cîğeri püıyân-içün

    Derd-ile kan ağlayan giryân-içün


    Sıdk-ile yolunda kâim kul-içün

    Hazretine doğru vâran yol-içün

    Şol zaman kim müddet-i ömr-ü hayât

    Âhir-ola ere hengâm-i memât


    Yâ İlâhî saklagıl îmâmmız

    Verelim îmân-ile tâ câmmız

    Biz günahkâr âsî mücrim kullan

    Yarhgâyüb kıl günâhlardan ben


    Kabrimiz îmânvile pür nûr kıl

    Mûnisi ğilmânvile hem hûr kıl

    Hem dahi mizâmmız eyle sekil

    Cennete girmeğe lütfün kıl delîl


    Mustafâ’ya hem civâr-et yâ Kerîm

    Cennet-ül Firdev9-içinde yâ Rahîm

    Lutf-ile göster bize dîdânnı

    Nimetinle toyla gıl kullannı


    Afvedüp ısyânımız kıl rahmeti

    Ol habîbin yüzü sûyü hörmeti

    Sâna lâyık kullannla hemdem-et

    Ehl-i derdin sohbetine mahram-et


    Hem Süleymân-ı fakire rahmet-et

    Yoldaşın îmân makâmın cennet-et

    Yâ İlâhi kılma bizi dâllîn

    Bu düâya cümleniz deyin âmîn


    Ümmetinden râzı olsun ol muin

    Rahmetüllâhi aleyhim ecmeîn.


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Münacat Bahri Sözleri, Mevlid-i Şerif Nasıl Okunur?, Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid-i Şerif bölümleri nelerdir, mevlid nasıl yapılır, Mevlid-i Şerif bahriler, cenaze mevlidi nasıl olur, mevlidde neler okunur, mevlid bidat midir, Mevlid-i Şerif dinimizde var mıdır | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular