Mekteb-i Derviş | İslam

    MÜSLÜMANLAR ARASI HUKUK İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

    "...Kim Allah’ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için hayırdır..." (Hac, 22/30)

    "…Her kim de Allah’ın nişanelerine (kurbanlıklarına) saygı gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır." (Hac, 22/32)

    "… Ve müminlere (şefkat) kanadını indir." (Hicr, 15/88)

    "...Kim, bir insanı, bir can karşılığı (kısasla) veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır..." (Mâide, 5/32)

    Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

    "Ebû Mûsâ’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : Müminler, birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir bina(nın duvarları) gibidirler, dedi ve (bu dayanışmayı göstermek için) parmaklarını birbirine geçirip kenetledi." (B2446 Buhârî, Mezâlim, 5; M6585 Müslim, Birr, 65)

    "Ebû Mûsâ’dan (ra), rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Yanında ok olduğu hâlde mescitlerimizde veya çarşı-pazarımızda dolaşan kimse, Müslümanlara zarar vermemek için okların demirini elinde tutsun." (B452 Buhârî, Salât, 66; M6665 Müslim, Birr, 124)

    "Numân b. Beşîr’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer." (M6586 Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27)

    "Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: Peygamber , (bir gün) Ali’nin oğlu Hasan’ı (ra) öptü. O sırada yanında bulunan Akra’ b. Hâbis:

    –Benim on çocuğum var, onlardan hiçbirisini öpmüş değilim, dedi.

    Bunun üzerine Resûlullah , ona (hayretle) baktı ve:

    –Merhamet etmeyene merhamet edilmez, buyurdu. (B5997 Buhârî, Edeb, 18; M6028 Müslim, Fedâil, 65)

    "Hz. Âişe (ra) anlatıyor: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resûlullah’ın yanına geldiler; (Müslümanların, çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce):

    –Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz, dediler. Peygamber :

    –Evet, cevabını verince, onlar:

    –Ama biz, vallahi çocuklarımızı öpmeyiz, dediler. Bunun üzerine Resûlullah :

    –Allah, sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim, buyurdu. (M6027 Müslim, Fedâil, 164; B5998 Buhârî, Edeb, 18)

    "Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın." (B703 Buhârî, Ezân, 62; M1046 Müslim, Salât, 183)

    "Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden biri, kendisi için istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe, iman etmiş olmaz." (B13 Buhârî, Îmân, 7; M170 Müslim, Îmân, 71)

    "Yine Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah :

    –Zalim de olsa, mazlum da olsa, mümin kardeşine yardım et, buyurdu.

    Ashâbdan biri:

    –Yâ Resûlallah, mazlum olana yardım ederim, fakat zalime nasıl yardım edebilirim, dedi. Resûlullah:

    –Zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin işte bu ona yardımdır, buyurdu. (B6952 Buhârî, İkrâh, 7)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Müslümanlar Arası Hukuk ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi