Mekteb-i Derviş | İslam

    NEFİS NEDİR, DERECELERİ (MERTEBELERİ) NELER? NEFSİN TERBİYESİ

    (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)
    Bu yedi nefsin her birinin sıfatları, herkesin kendi nefsini kolayca tanıyabilmesi için, kendi dâiresinin etrafında gösterilmiştir. Böylece her bir kimse hangi nefs dâiresinde olduğunu, hangisinin hangi nefs üzere gâlib veya mağlûb veya denk olduğunu açıkça bilir ve ona göre bir hâl çaresi bulur. Bundan dolayı herkes, gücü nisbetinde ve münâsib bir şekilde gereği gibi gayret göstererek, ilâhî emirlere uyup, nehiylerden kaçınarak istikamette olmaya çalışmalıdır. Şurası bilinmelidir ki, meselâ altıncı veya daha aşağı ki nefs dâirelerinin halleriyle hemhal olan bir kişide, nefs-i emmâre hâlinden bir veya daha fazla haller görülse, bu hallere mağlûp olduğu için kişi içinde bulunduğu altıncı nefs dâiresinden çıkmış olmaz. Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse, yani daha fazla görülürse işte asıl büyük korku o zamandır. Bir kimsede yedinci nefsin ahvâli (halleri) tamamen bulunduktan sonra diğer mertebelere inmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yedinci nefs, nebiler ve rasüllerin nefislerinin makamıdır.
    Bir kimsede yedinci nefsin kıdemi ve hâlinin bulunmasıyla o kimsenin nebi olması lâzım gelmez. Ancak yüksek bir dereceye nail olacak bir amel ve ihlâsta olduğuna işaret olmuş olur. Eğer bir kimse bu halde kalırsa bu durum itibâra şayan ve arzu edilendir. Ancak eğer, bazen bir nefsin, bazen de diğer bir nefsin vasıfları görülürse, muteber olan gâlib olandır. Bütün nefslerin hallerini buna kıyaslayarak, galibiyet, mağlûbiyet ve eşitlik durumlarına bakılmalıdır. Yaradılışı gereği rüya görmeye müsait olan bütün mahlûkatın görmüş oldukları rüyaların hepsinin tabiri aşağıda özet olarak verilen tabirnâmede bazen açık olarak, bazen de işaretle beyân olunmuştur. Bu şekilde herkes, içinde bulunduğu durumu anlayıp çaresine bakmalıdır.
    Sonuçta diyebiliriz ki ruhun halleri hareket halindedir. Bazen birinci makama dahi iniş yapar. Önemli olan bu halin uyarıcısı geldiğinde dikkat edip halin düzelmesi için gayret gösterilmesidir. Ulvi olan ruh, bu karanlık cesetle birleşince yedi perde ile asli halinden perdelenmiş, bu perdelerden her birine nefsin dereceleri veya makamları denir. Tam yedi perdeli hali “Nefsi Emmare”dir. Bir perdenin kalkmasıyla “Levvame”, iki perdenin kalkmasıyla “Mülhime”, üç perdenin kalkmasıyla “Mutmainne” gibi isimler alır. Her perde kalktıkça, ruha manevi âlemden ışıklar sızar. Tam perdeli halinde ise hiç ışık sızmaz. Perdeler kalktıkça nefis saflaşır. Bütün perdeler kalkınca tamamen nur kesilir. Bu makam Resulullah’ın (s.a.v) makamıdır.


Etiketler: Nefis Nedir? Dereceleri (Mertebeleri) Neler? Nefsin Terbiyesi, nefs nedir, Nefsin dereceleri, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiyye, nefsi mardiyye, nefsi safiyye, tasavvuf, tarikat, nefs terbiyesi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular