Mekteb-i Derviş | İslam

    NEFS-İ MUTMAİNNE NEDİR? ZİKRİ, SIFATLARI, İLGİLİ AYETLER

    Tatmin olmuş nefistir. Cenab -ı Mevlâ'nın “Ey tatmin olmuş Nefs” (Fecr Suressi, 27) hitabıyla ıstıraptan kurtulup huzura eren nefstir. Kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulup güzel ahlak ile hemhal olan nefistir. Bu nefis Cenab-ı Hakk’ın Tevfik ve inayetiyle sekinet ve yakine mazhar olup ızdıraplardan kurtulur. Her türlü şek ve şüpheden temizlenip rahatlamış, ayne'l - yakîne ve kâmil imana ulaşmıştır. Bu makamda beşeriyet fena bulup “Nuru Muhammedi” zuhur ettiğinden nefs, hitabı ilahiye mazhar olur. Adınıda Kur’an’daki bu ayetten alır.

    Nefsi Mutmainnede müridin seyri, ”Seyri maallah”dır. Âlemi;hakikatı Muhammediye dir. Yeri;sır dır. Hâli, sadık bir tatmin halidir. Kendisine gelen mana şeriatın bazı sırlarıdır. Manevi tecellilerin mazharıdır.

    Sıfatları; Cömertlik, tevekkül, sabır, hamd, şükür, hilm, teslimiyet, rıza, sıdk, ibadet, rifk, güler yüzlülük, tam müşahade, sürekli huzur, büyüklere tazim, kalp sevinci, tatlı dil, kusurları örtme, hataları bağışlama.

    Sıfat-ı mutmainnede bulunan; artık tereddütlerden ve iç kuruntulardan kurtulmuşlardır. Ve teslim-i külli ile teslim olmuşlardır. Bu zevata “veli” adı verilir.

    Bu makamda dua ve virdlere devamla, Resulullah (s.a.v) in sevgisi bambaşka bir hal alır. Bu makamdaki salikin zikri, ”Hak” ismidir. Makam ise,”aynel yakin” makamıdır. Cenâb-ı Hakk'ın emirlerine lâyıkıyla uyup, men ettiklerinden titizlikle sakınmak suretiyle manevî hastalıklardan kurtulmuş, hakîkî ve kuvvetli bir îmân ile de huzur, sükûn ve itmi'nâna kavuşmuş nefstir. Kalb, zikrullâh bereketiyle şüphe ve tereddüdlerden arınmış, her an şükür ve sena halindedir. Bu mertebede kötü ve çirkin vasıflar, yerini güzel ahlâka terk etmiştir. 


Etiketler: Nefsi Mutmainne Nedir Zikri Sıfatları İlgili Ayetler, Nefsin dereceleri, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiyye, nefsi mardiyye, nefsi safiyye | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular