Mekteb-i Derviş | İslam

    ON İKİ İMAM KİMLERDİR? İSİMLERİ NELERDİR?

    "ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

    12 imamın hepsi de Sünni dir hiç birisi Sebeci, Rafizi veya Vehhabi değildir. Sünni demek, Kur’an’a ve sünnete uyan, Resulullahın (s.a.v) yolunda olan demektir.

    Şia, Hz. Ali(r.a) taraftarı demektir. Sünniler Hz. Ali(r.a)yi ve Resulullahın(s.a.v) diğer ashabını sever, ayrım yapmaz. Hiçbirine hakaret etmez. Peygamber (s.a.v)Efendimiz: ”Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz.” Buyurur. Çünkü hepsinin Cennetlik olduğunu bilir. Kur’an-ı Kerimdeki, Ashab-ı Kiramın tamamının Cennetlik olduğunu bildiren âyetlerden birisinin meali şöyledir:

    “Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah onların hepsine hüsnayı (en güzel olanı, yani Cenneti) söz vermiştir.” (Hadid Suresi,10)

    Ehl-i beyti sevmeyen Sünni olamaz. Çünkü Resulullahı(s.a.v) seven onun akrabalarını da, torunlarını da arkadaşlarını da, hanımlarını da sever. (Müslim Sahih'inde (c.6, Kitab-ül İmare, Bab-u En-Nas-ü Tebaün Li Kureyş, s.3) ve Ahmed ibn-i Hanbel Müsnedi'nde (c.5,s.86, 89, 90, 98) Cabir İbn-i Semure'den Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

    a) "On iki halife var olduğu sürece İslam aziz olacaktır."

    Ravi (Cabir) diyor ki: "Daha sonra bir şey buyurdu, fakat ben anlayamadım. Babam'dan Resulullah'ın (s.a.v) ne buyurduğunu sorduğumda dedi ki: “Onların (halifelerin) hepsi de Kureyş'tendir." buyurdu.

    Yine aynı ravinin şöyle dediği nakledilmiştir.

    Resulullah(s.a.v)'tan şöyle buyurduğunu duydum: “Kıyamet kopana dek veya hepsi Kureyş'ten olan on iki halife gelip geçinceye kadar İslam dini ayakta duracaktır."

    b) Buhari Sahih'inde (c.9, Bab-ul İstihlaf, s.81) ve Ahmed ibn-i Hanbel de Müsned'inde (c.5, s.90-92-108) Cabir ibn-i Semure(r.a)'den şöyle nakletmektedirler:

    Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "(Benden sonra) On iki emir (halife, imam) olacaktır. “Daha sonra bir şey buyurdular ki, ben duyamadım. Babam dedi ki: "Hepsi Kureyş'tendir." diye buyurdular.

    c) Buhari Tarih-i Kebir'de (c.1, s.446) ve Ahmed ibn-i Hanbel Müsned'inde (c.5, s.92) ve yine Ebu Avane Müsned'inde (c.4, s.396) Resulullah'tan (s.a.v):

    "Benden sonra on iki halife olacaktır" diye buyurduğunu naklederler.

    ç) Tirmizi Sahih'inde (c.9, s.66), Ahmed ibn-i Hanbel Müsned'inde (c.5, s.108) Resulullah'tan (s.a.v) şöyle buyurduğunu naklederler: “Benden sonra on iki emir olacaktır."

    d) Ahmed ibn-i Hanbel'in Müsned'inde (c.1, s.398 ve Müntehabü Kenz-il Ummal'da (c.5, s.212) şöyle nakledilmiştir.

    İbn-i Mes'ud(r.a)'dan "Bu ümmetin kaç halifesi olacaktır?" diye soruldu. İbn-i Mes'ud dedi ki: Aynı meseleyi biz Resulullah'tan (s.a.v) sorduk. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

    "İsrail oğullarının güvenilir gözetleyicileri (reisleri) sayısınca on iki tane olacaktır."

    Aslına bakarsan Bu Hadis’ler manası kapalı olan hâdis’lerdir. Yinede âlimler çeşitli açıklamalarda bulunmuşlar. Mesela İmam-ı Rabbânî'de olaya farklı bir açıdan yaklaşmıştır:

    "Ehl-i Sünnet ise 12 İmamın siyasette değil tasavvufta velayet yolunun/cehri-açık zikir yolunun imamları olduğuna inanır ve kabul ederler."

    Ehl-i Sünnet aslında genel olarak İmam’larıİmam-ı Rabbani hazretlerinin belirttiği gibi kabullenmektedir. Fakat olayın Şia’nın belirttiği gibi olmadığına tüm ehl-i sünnet ittifaktadır.

    Peygamberimizin(s.a.v) mübarek neslinden gelen on iki imam, fazilet, takva ve mânevî mertebe olarak büyük veli ve kutupturlar. “Ümmetimin âlimleri Beni İsrâil peygamberleri gibidir. Hadisinin sırrına mazhar olan zatlar arasında, on iki imamda vardır.

    Hakikat ehli olan Dört büyük mezhep İmamı ve on iki imamda Ehli Sünnetin büyük imamlarıdır.

    Ehl-i Sünnet dışı birtakım fırkaların tekrar tekrar ortaya attıkları mugalatalarına / demagojilerine ayıracak, onlara harcayıp israf edecek kadar bol vaktimiz de yok. Neden? Çünkü ortada yeni bir şey yok, cevabı alınmamış bir mevzu yok... Konuşulanların hemen hepsi asırlardır söylenegelmiş, cevapları da defalarca verilmiş meseleler... Rabbim bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın.


Etiketler: On İki İmam Kimlerdir İsimleri, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Muhammed Mehdi, İmam Hasen-i Askeri | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular