Mekteb-i Derviş | İslam

    PEYGAMBERİMİZ'İN YAPMIŞ OLDUĞU VE TAVSİYE ETTİĞİ ZİKİRLER NELERDİR?

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurmuştur ki, "besmele ile başlanmayan işin sonu yoktur." (hayırlı olmaz).

    Onun için her işin başında besmele çekmek gerekir. Besmelede Allah’ın üç güzel ismi zikredilir. Her işte yapılınca bu Allah’ı günde onlarca kez zikretmek yerine geçer. Büyük sevap kazandırır.

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurmuşlardır ki, bana salâvat getirenler bana yakındır. Bana salâvat getirene Allah (c.c.) on salâvat getirir. Sizin salâvatlarınız bana bu konuda hizmetli meleklerce ulaştırılır. Ben de alırım, mukabelede bulunurum.

    Salâvat peygambere dua etmek demektir. Hakikatte ise Allah’ın ve peygamberin salâvat getiren kişiye dua etmesidir.

    Peygamberimiz (s.a.v) adım anıldığında salâvat getirmeyenin burnu sürtünsün diye beddua etmiştir.

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki, size söylenmesi kolay ama terazide ağır olan bir zikir öğreteyim mi? O:”Sübhanallahi ve Bi-hamdihi Sübhanallahil-Azim”. Kim bu zikri günde yüz kere söylemeye devam ederse günahları denizköpüğü kadar da olsa bile affolur. Kimse bu zikri yüz defa söyleyen kişinin ameline ulaşamaz. Velev ki ondan fazla bu zikri çeken olsun.

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki:”La havle vela kuvvete illa billahil-Aliyyül-Azim” cennetin hazinelerinden birisidir. Bu zikir, 99 derde devadır. Bu zikre devam edenlerden ayrıca en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır.

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki:”Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” zikrini söyleyen kişi için cennette bir ağaç dikilir. Bir atlı beş yüz yıl gölgesinde gitse bile gölgesini bitiremez.

    Peygamberimiz buyurdular ki:”La ilahe ilallahu vahdehu la-şerike leh lehul-mülki ve lehul-hamdu ve hüve ala külli şey’in kadir” zikrini her gün yüz kere söyleyen kimseye on köle azat etmeye denk sevap verilir. Ayrıca yüz iyilik mükâfatı yazılıp yüz günahı silinir. Bunların yanında günün akşamına kadar şeytanın şerrinden de korunur. Bu zikri günde on kez okuyan ise Hz. İsmail (a.s.) soyundan dört köleyi azat etmiş gibi sevap kazanır.

    Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki, zikrin en faziletlisi “La ilahe illallah”tır. Bu günahları yakar, yok eder. Günde yüz defa bunu zikredenlerin kıyamet günü yüzü ay gibi parlar.

    Bir de zikir kelimelerinin başına Allah’ın kelimeleri adedince, zerrelerin adedince, yeryüzündeki canlılarının adedince, ağaçların, yaprakların adedince. Gibi sıfatlar konunca bu zikri daha çok zenginleştirir, nemalandırır, sevaplandırır. Peygamberimizden (s.a.v) bu manada hadisler vardır.

    Allah (c.c.) zikrini gereği şekilde, rızasına uygun olarak yapmamızı nasip eylesin. Âmin.

TÜM SORU VE CEVAPLAR


Etiketler: İslami Sorular Cevaplar, Peygamberimiz'in Yapmış Olduğu ve Tavsiye Ettiği Zikirler Nelerdir?, Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular