Mekteb-i Derviş | İslam

    PEYGAMBERLERİN SIFATLARI KAÇ TANEDİR?

    PEYGAMBERLERİN SIFATLARI NELERDİR?

    Peygamberler her türlü güzel sıfatlara sahibtirler. Onlardan her birinin varlığı bir olgunluk ve üstünlük örneğidir. Özellikle onlarda doğruluk, emanet, seziş ve anlayış, günahlardan korunmuş olma ve şeriatı tebliğ etme vasıfları vardır. Bütün Peygamberlerde (aleyhimüsselam) şu beş sıfat mutlaka bulunur: 1-Sıdk. 2- Emânet. 3- Fetânet. 4- İsmet. 5- Tebliğ.

    1- Peygamberler sıddıktırlar; her hususta doğru sözlüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz.

    2- Peygamberler emindirler. Gerek peygamberlik konusunda, gerek diğer konularda her türlü güvene sahibtirler. Kendilerinde asla hainlik bulunmaz.

    3- Peygamberler son derece yüksek bir anlayışa, tam akla ve kuvvetli bir görüşe, üstün bir zekaya sahip bulunmuşlardır. Onlarda gaflet, yüksek duygu ve kavramlardan yoksunluk düşünülemez.

    4- Peygamberler masumdurlar. Onlar gizli ve aşikâr her türlü günahlardan, küçük düşürücü bayağı işlerden tamamen beridirler, iffet ve ismet sahibidirler.

    5- Peygamberler tebliğ sıfatına sahiptirler. Emrolundukları şeriat hükümlerini, olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Şeriat hükümlerinden herhangi birini saklamış veya unutmuş

olmaları asla düşünülemez. Böyle bir şey peygamberlik şanına yakışmaz. Böyle bir tutum, peygamber olarak gönderildikleri hikmete ve Allah'ın iradesine uygun düşmez.

    Sonuç: Bütün peygamberler şu yazdığımız beş sıfatı tamamen kendilerinde bulundurmuşlardır. Çünkü bu büyük huylara sahip olmayan kimseler, insanları aydınlatıp onlara öncü olamazlar. İşte bütün peygamberlerin böyle tanıyıp doğrulamak imanımızın sıhhati için şarttır.


Etiketler: Peygamberlerin Sıfatları Kaç Tanedir? Nelerdir? | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular