Mekteb-i Derviş | İslam

    RABITA

    Rabıtamız Rabbimiz'edir. Mürşidimiz vesiledir. Mürşidimizden başlayarak Rabbimiz'e kadar olan bu silsiledir. Rahmet, feyiz, hidayet Allah'tandır. Kaynak Allah'tır. Allah'ın hidayeti olmadan insanlar hidayete kurtuluşa eremez. Rabbimiz son hidayet yolunu, İslam yolunu, Kur'an yolunu habibi Hz.Muhammed(s.a.v)'le göstermiş onu bütün âlemlere rahmet elçisi ilan etmiş ona iman edenler, onun yoluna girenler, onu sevenler, ona rabıta olanlar Allah'a ulaşmaktadır ki Rabbimiz onun yolundan ayırmasın.
    Rabbimizin rahmeti, mağfireti, hidayeti, feyzi Sevgili Peygamberimiz'in gönül deryasına akmakta, ordan bize Hz.Ali efendimizin gönül deryasından akarak gelmekte, Hz.Ali Efendimiz'den oğlu Hz.Hüseyin, ordan Zeynel Abidin, ordan Muhammed Bakır, ordan Caferi Sadık, ordan Musa Kazım, ordan İmam Ali Rıza hazretleri'nin, oradan Marufu Aliyyül Kerhi hazretlerine silsile yoluyla Pirimiz Abdülkadir Geylani hz.'ne akıp gelmekte. Diğer bir kanal da Sevgili Peygamberimiz'in(s.a.v) gönül deryasından Hz.Ali Efendimiz'in gönül deryasına, ordan Şeyh Hasan Basri hz.lerinin, oradan Habibi Acemi, oradan Davudut Tai, oradan Maruufu Aliyyül Kerhi hazretlerinde birleşerek, oradan Seriyyüs Sakati, oradan Cüneydi Bağdadi, oradan Ebubekir Şibli, oradan Abdulvahit et Temimim, oradan Ebul Ferec Yusuf Tarsusi, oradan Ali bin Muhammed bin Kuraşiyyil Hakkari, oradan Ebu Said el Mahzumi el Bağdadi hazretleri silsile yoluyla Pirimiz Abdulkadir Geylani hz.nin gönül deryasına akmakta, oradan oğulları vasıtasıyla Ebu Bekir Abdulaziz hz. gönül deryasına akıyor. Silsile yoluyla Eyüb Urfevi hz. gönül deryasına oradan Dede Osman Avni Baba hz.nin gönül deryasına akıp orda birleşiyor. Diğeri de Abdurrezzak Efendimiz'in gönül deryasına akan ordan silsile yoluyla Piri Sani Abdurrahman Halis Talabani hz.nin gönül deryasına akıyor, ordan Abdulkadir Kamil hz.'nin gönül deryasına oradan Dede Osman Avni Baba hz.'nin gönül deryasına akıp orda birleşiyor. Oradan bu sefer tek kanaldan, bu hidayet, rahmet, aşk pınarı Hacı Ömer Hüdai Baba'nın gönül deryasına oradan Hacı Muhammed Baba hz.nin gönül deryasına, Hacı Mustafa Hayri Baba hz.'nin gönül deryasına akmakta, oradan da, Ebubekir Hocamız'ın gönül deryasına akmakta ordan da bizlerin gönül deryamızdaki kaplarına akmakta.
    Rabbim kana kana içmeyi nasip etsin. İmanlarımızı güçlü etsin. Ahlaklarımızı güzel etsin. Bizleri İslam'a Kur'an'a hadim etsin. Nefislerimizin eline bırakmasın, şeytan tuzaklarına düşürtmesin, ayaklarımızı da kaydırtmasın.
     Destur Ya Ebubekir Hocam himmet eyle, destur Ya Hacı Mustafa Hayri Baba hz. himmet eyle, destur Ya Hacı Muhammed Baba hz. himmet eyle, destur Ya Hacı Ömer Hüdai Baba hz. himmet eyle, destur Ya Dede Osman Avni Baba hz. himmet eyle, destur Ya Eyüp Urfevi hz. himmet eyle, destur Ya Abdulkadir Kamil hz. himmet eyle, destur Ya Piri Sani Abdurrahman Halis Talabani hz. himmet eyle destur Ya Ebubekir Abdülaziz hz. himmet eyle, destur Ya Abdurrezzak Cemalil Irak hz. himmet eyle, destur Ya Pirimiz Gavsul Azam Muhyiddin BazulEşheb Kutbur Rabbani KutbulAktab Abdulkadir Geylani hz. himmet eyle, destur Ya Şeyh Hasan Basri hz. himmet eyle, destur Ya İmam-ı Hüseyin(r.a) himmet eyle, destur Ya İmam-ı Ali kerramallahuveche hz. himmet eyle, destur Ya Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v) himmet eyle, şefaat eyle.
     Ya Rabbi, habibinin şeriatınden, yolundan  bizleri ayırma, bizler hakkında hayırlı şahit eyle, şefaatçi eyle. Mahşer gününde sancağı altında toplananlardan eyle. Cennette habibine komşu eyle. Destur Ya Allah cellecelaluhu amma nevalehu vela ilahe gayruh.
    İlahi Ente Maksudi ve Rızaike ve Likaike Matlubi, (3 defa)  


    Ebubekir TANRIKULU Hoca
    Kadiriyye-i Halisiyye-i Hayriyye'nin
    Hadimül FukarasıEtiketler: Rabıta, zikir, mekteb-i derviş, Kadiri Tarikatı Rabıta, Silsile

Benzer Konular