Mekteb-i Derviş | İslam

    VEFAT-I NEBİ (ELVEDA) BAHRİ SÖZLERİ

    VEFAT-I NEBİ (ELVEDA) BAHRİ DİNLE


    Fahr-i âlem göç eyledi dünyâdan

    Ümmetlerim size olsun elveda

    Bize gel oldu ol yüce Mevlâdan

    Ashâblarım size olsun elveda


    Bûnu dedi yaşlar doldu gözüne

    Bir figândır düşdü halkın özüne

    Hasan’le Hüseyn’i almış dizine

    Kuzularım size olsun elveda


    Çağırın Bilâlı gelsin yânıma

    Yükümü yükledim bindim âtıma

    Helâlım Âişe kızım Fâtıma

    Ehl-i beytim size olsun elveda


    Ebû Bekre eder ey pir-i fani

    Veren alıı^imiş bu tatlı cânî


    Firdevs-i âlâda bulun siz beni

    Ashâblarım size olsun elveda

    Cebrail geldikte Hakk’dan emn-ile

    Gelmiş idi onda Azrail bile


    Taşradan içeriye kıldı nida

    Dedi kim yâ ehl-i beyt-i Mustafâ

    İzniniz var mı içeriye girmeye

    Ol münevver hûb cemâlî görmeye


    Ol vakit dedi Resûl-i müctcbâ

    Ey emîn hoş geldin imdi merhaba

    Fâtıma âh ıdüp anda ağladı

    Babasının boynuna el bağladı


    Ağlayüben dedi ey canım baba

    Gönlümün sultânı cânânım baba

    Ölme sen senin-için ben öleyim

    Sen sağ-ol ben sana feurban-olayım


    Mustafâ dedi Fâtıma canım benim

    Sil yaşını ağlama câmm benim

    Câm-ı mevti sunan öldür Âdeme

    Nâr-i firkat saçan öldür âleme


    Ol gelendir îden oğullar yetim

    Canlar alûb tenleri kılan remîm


    Yüzleri gül dilleri bülbülleri

    Tûtî gibi ol güzel oğulları

    Ayırandır oğlu kîzî anadan

    Bağrı bâşî yüreğini kaniden


    Mahveder nûrunu şehlâ gözlerin

    Hem sarardır benzin ol gül yüzlerin

    Alır ananın gelinlik kızların

    Kalır analar döverek dizlerin


    Firkat odiyle yakar kardeşleri

    Acı eder, tatlı tatlı aşları

    Geldi Azrail Resûlün yânına

    Kasd kıldı almakÂçün cânına


    Sundu elin kim Resule yapışa

    Nûrvoldu Muhammed Mustafa baştan başa

    Nur içinde geldi bir âvâz âna

    Sen mi verdin Yâ Melek canı bana


    Hakk Teâlâdan nida geldi hemîn

    Geri dur sen dedi Rabbül âlemîn

    O benimdir ben ânınam yâ melek

    Ânın çün devreder çarh-ı felek


    Geçirdi Hakk cemâlinden nikâb

    Hoş tecelli eyleyüb kalkdı hicâb


    Kudretinin elini açdı ana

    Yâ Muhammed dedi gel benden yâna

    Dedi kim ashaba ol Hayrül -enam

    Ümmetime kılasız benden selâm


    Ey beni cân-ile seuen ümmetim

    Hem seve cânı gibi her sünnetim

    He işi ashaba tâlim-eyledi

    Dahî cânın Hafefe’a teslim-eyledi


    Aşkile Allâh dedi bir gez hemân

    Cân âşık oldu mâşûkâ revân

    Çün sefer kıldı cihândan

    Mustafâ Dünyâdan hiç kimse ummasın vefâ


    Her nedenlü çok yaşarsa bir kişi

    Âkibet ölmekdürür ânın işi

    Ol Muhammed hürmeti-çün ey

    Hudâ Eyleme bizi Muhammed’den cüdâ


    Bize ânın izzet-ile izzet-et

    Fazlın ile cümlemize rahmet-et

    Hem Süleymân-ı fakire rahmet-et

    Yoldaşın îmân, makâmm cennet-et


    Allah'dan yüzbin tehıyyât-ü selâm Ol

    Resûlün rûhuna her subh-u şâm


    Olsun âline dahî ashâbma

    Tâbiîn, ensâr-ü hem ahbâbma

    Ümmetinden râzî olsun ol Muîn

    Rahmetüllâhi aleyhim ecmeîn.


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Vefat-ı Nebi Bahri Sözleri, Mevlid-i Şerif Nasıl Okunur?, Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid-i Şerif bölümleri nelerdir, mevlid nasıl yapılır, Mevlid-i Şerif bahriler, cenaze mevlidi nasıl olur, mevlidde neler okunur, mevlid bidat midir, Mevlid-i Şerif dinimizde var mıdır | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular