Mekteb-i Derviş | İslam

YOKSULLAR VE MUHTAÇLAR İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

"Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte nefsini tut. (Dünya hayatının zinetini arzu edip de) gözlerini onlardan ayırma!.." (Kehf, 18/28)

"…Ve müminlere (şefkat) kanadını indir." (Hicr, 15/88)

"Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte nefsini tut. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma!.." (Kehf, 18/28)

"Öyleyse sakın yetimi horlama! Sakın isteyeni azarlama!" (Duhâ, 93/9-10)

"Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir." (Mâûn, 107/1-3)

Peygamberimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur:

"Hârise b. Vehb’in (ra) Resûlullah’tan şöyle işittiği nakledilmiştir: Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir; eğer Allah’a yemin etse Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da, katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen, kibirli kimselerdir." (B4918 Buhârî, Tefsîr, (Kalem)1; M7187 Müslim, Cennet, 46)

"Ebu’l-Abbâs Sehl b. Sa’d es-Sâidî (ra) anlatıyor: Peygamber’in yanından bir adam geçti.

Resûlullah yanında oturan kimseye:

–Şu adam hakkında ne düşünürsün, diye sordu. O da:

–Eşraftan biridir, herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir, dedi.

Resûlullah sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti.

Bu defa Resûlullah :

–Bunun hakkında ne düşünüyorsun? diye sordu. Adam:

–Yâ Resûlallah , bu yoksul bir Müslümandır; biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir, aracılığına itibar edilmez, bir şey söylese sözüne kulak asılmaz, dedi. Bunun üzerine Resûlullah :

–Bu (fakir), öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, buyurdu." (B6447 Buhârî, Rikâk, 16; İM4120 İbn Mâce, Zühd, 5)

"Ebû Sa’îd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Cennetle cehennem şöyle münakaşa ettiler. Cehennem:

–Bende zorbalar ve kibirliler var, dedi. Cennet de:

–Bende ise zayıf ve yoksullar var, dedi. Allah bunların çekişmesini şöyle çözüme ulaştırdı:

–Ey cennet, sen benim rahmetimsin, seninle dilediğime rahmet ederim. Ve ey cehennem, sen de benim azabımsın, seninle de dilediğime azap ederim. Her ikinizi de doldurmak bana aittir, buyurdu." (M7172-M7176 Müslim, Cennet, 34-36)

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah’ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır (yeminini ve duasını kabul eder)." (M6682 Müslim, Birr, 138)

"Üsâme’den (ra) rivayet edildiğine göre

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Cennetin kapısında durdum. Baktım ki, oraya girenlerin çoğu yoksullar. Zenginler ise (hesapları görülmek için) alıkonulmuştu. Yalnız, cehennemlik olanların cehenneme götürülmeleri için emir verilmişti; (bu sefer) cehennemin kapısında durdum, baktım ki, oraya girenlerin genelinin kadınlar olduğunu gördüm." (B6547 Buhârî, Rikâk, 51; M6937 Müslim, Zikir, 93)

"Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah :

Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse, cennette şöylece beraber bulunacağız, buyurdu ve şehâdet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı." (B5304 Buhârî, Talâk, 25)

"Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Yoksul kimse, kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, (sadaka isteyemeyen) iffetli ve nezih kimsedir." (B4539 Buhârî, Tefsîr, (Bakara) 48; M2394 Müslim, Zekât, 102)

"Buhârî ve Müslim’de yer alan Ebû Hüreyre (ra) rivayeti şöyledir:

Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağırıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir." (B5177 Buhârî, Nikâh, 73; M3521 Müslim, Nikâh, 107)

KONULARA GÖRE AYETLER VE HADİS-İ ŞERİFLER

Etiketler: Yoksullar ve Muhtaçlar ile İlgili Ayetler ve Hadisler, Hadis-i Şerif, Kuran, Ayet, Sure, Kurandaki Yeri, Sünnetteki Yeri

Benzer Konular